New Lessons in December 2012

Arabic

Who Is She (Egyptian)
This is the Egyptian version of Who Is She available in the library in standard Arabic.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Who Is She – Standard Arabic
A simple story in 26 parts. A good place to start your studies. It is a good idea to listen many times to each item. This story is also available in English, Swedish, Russian, Italian, Spanish, Japanese, Chinese, Portuguese and German in the LingQ Library for those languages. You can use these versions to provide a direct translation.
Lessons in Course: 4, New This Month: 2

Chinese

HSK Preparation
“New HSK” (The Chinese proficiency test) listening tests. *** LOOK INTO THE “EXERCISES” SECTION *** Also great to learn the most important words.
Lessons in Course: 36, New This Month: 1
new HSK exam
(No description)
Lessons in Course: 3, New This Month: 1
Rutgers RMCTS L1
Content from Rutgers Multimedia Chinese Teaching System (RMCTS) Level 1, part 1 http://chinese.rutgers.edu/index.htm Simplified characters with supplemental material including traditional, pinyin and English.
Lessons in Course: 17, New This Month: 16

Czech

Archipel v plamenech – Jules Verne
Archipel v plamenech (1884, L’archipel en feu) je historicko-dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Česky vyšel též pod názvem Archipel v ohni. Román se odehrává během řeckého povstání za samostatnost z područí turecké Osmanské říše v letech 1821 až 1829 (Archipelem se v této souvislosti rozumí souostroví v Egejském moři mezi Krétou a Malou Asií). Na pozadí těchto historických událostí sledujeme osudy mladého francouzského námořního důstojníka Henryho d’Albareta, který stojí v boji na straně Řeků. Ten v bitvě proti Turkům utrpí zranění a během své rekonvalescence se zamiluje do okouzlující Hadjine, dcery řeckého bankéře Elizunda z ostrova Korfu.
Lessons in Course: 15, New This Month: 15
Bratři Kipové – Jules Verne
Bratři Kipové (1902, Les frères Kip) je dobrodružný detektivní román s vědeckofantastickým motivem francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Kipov%C3%A9
Lessons in Course: 29, New This Month: 29
Carův kurýr – Jules Verne
Carův kurýr (1876, Michel Strogoff) je známý historicko-dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Román je též někdy česky vydáván pod názvem Michail Strogov. V jednom svazku s tímto románem současně vyšla historická novela Drama v Mexiku (Un drame au Mexique) z roku 1851. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Car%C5%AFv_kur%C3%BDr
Lessons in Course: 32, New This Month: 32
Cestovmí stipendia – Jules Verne
Cestovní stipendia (1903, Bourses de voyage) je méně známý dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Dílo, které autor vytvořil téměř na sklonku svého života, vypráví dramatický příběh skupiny osmi chlapců z jedné londýnské školy, kteří byli za odměnu vybráni na prázdnový výlet na lodi po ostrovech Velkých a Malých Antil. Výlet pro studenty uspořádala paní Seymourová, milionářka žijící osaměle na jednom z antilských ostrovů, v rámci své dobročinné činnosti. Návštěvou u ní měl také výlet skončit a každý student měl od ní ještě obdržet stipedium 700 liber šterlinků. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_stipendia
Lessons in Course: 28, New This Month: 28
Chancellor – Jules Verne
Chancellor (1875, Le Chancellor) je méně známý dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Martin Paz z roku 1851. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chancellor
Lessons in Course: 11, New This Month: 11
C – Zmatek nad zmatek – Jules verne
Zmatek nad zmatek (1889, Sans dessus dessous) je vědeckofantastický román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). V satirickém románu, přecházejícím místy až v grotesku, vyslovil Verne soud nad lidskou hamižností, která se v honbě za ziskem nezastaví před ničím. Popisuje šílený nápad „Společnosti pro praktické využití severního pólu“ posunout vystřelením obrovského náboje z gigantického děla zemskou osu. Tím by se na celé Zemi změnily klimatické podmínky, severské ledovce by roztály a společnosti by se otevřela cesta k získání bohatství prostřednictvím těžby nerostného bohatství v obrovských ložiscích ukrytých doposud pod věčným ledem Arktidy. Tato ložiska se stala pomocí různých machinací majetkem původně vědecké, ale nyní již akciové společnosti. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zmatek_nad_zmatek
Lessons in Course: 20, New This Month: 20
Druhá vlast – Jules Verne
Druhá vlast (1900, Seconde patrie) je méně známý dobrodružný román (robinzonáda) francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires), napsaný jako pokračování knihy švýcarského spisovatele Johanna Davide Wysse Švýcarský Robinson (1812, Der Schweizerische Robinson). zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vlast
Lessons in Course: 32, New This Month: 32
Kryštof Kolumbus – Jules Verne
(No description)
Lessons in Course: 6, New This Month: 6
Ledová sfinga – Jules Verne
Ledová sfinga (1897, Le sphinx des glaces) je dobrodružný vědeckofantastický román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Kniha je pokračováním románu Příběhy Arthura Gordona Pyma (1838, The Narrative of Arthur Gordon Pym) amerického básníka Edgara Allana Poea (1809–1849), který patřil k Vernovým oblíbeným autorům. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledov%C3%A1_sfinga
Lessons in Course: 32, New This Month: 32
Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny
Zde se nacházejí texty, které byly mnou opraveny a následně nahrány. Jsou to tedy texty studentů, kterým jsem opravený text následně nahrál. Jsou tu i lekce, které byly nahrány i někým jiným.
Lessons in Course: 22, New This Month: 1
Na kometě – Jules Verne
Na kometě (1877, Hector Servadac. Voyages et aventures á travers le monde solaire) je vědeckofantastický dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Ve francouzštině se román jmenuje podle svého hlavního hrdiny, francouzského kapitána Hektora Servadaka, a podtitul názvu lze volně přeložit jako „Dobrodružná cesta napříč sluneční soustavou“. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Na_komet%C4%9B
Lessons in Course: 44, New This Month: 44
Plující ostrov – Jules Verne
Plující ostrov nebo též Plovoucí ostrov (1895, L’Île à hélice, „ostrov s lodním šroubem“) je fantastický román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Řadí se ke spisovatelovým méně známým dílům. Díky této knize se o Vernovi tvrdí, že předpověděl vynález internetu. Není to však pravda. Verne sice popisuje v románu kabel, který spojuje plovoucí ostrov s východním pobřežím USA, avšak jde o normální telegrafní linku. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plovouc%C3%AD_ostrov
Lessons in Course: 28, New This Month: 28
Tajuplný ostrov – Jules Verne
Tajuplný ostrov (1875, L’île mystérieuse) je jeden z nejznámějších románů francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Tvoří závěrečný díl volné trilogie, do které ještě patří Děti kapitána Granta (1867-1868, Les enfants du capitaine Grant) a Dvacet tisíc mil pod mořem (1869-1870, Vingt mille lieues sous les mers). S předcházejícím díly je spjat některými postavami a částečně i místem děje. Mezi jednotlivými díly však panuje časový nesoulad (viz níže). zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajupln%C3%BD_ostrov
Lessons in Course: 61, New This Month: 5
Zatopená Sahara – Jules Verne
Zatopená Sahara (1905, L’invasion de la mer) je dobrodružný román s vědeckofantastickými prvky od francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Jedná se o poslední zcela originální Vernovo dílo. Vyšlo sice již po smrti autora, ale Verne je k tisku kompletně připravil. Další román Maják na konci světa již k tisku připravil autorův syn Michel. Podle některých názorů však Michelovy zásahy do textu byly tak nepatrné, že za poslední Vernovo originální dílo je považován až tento román. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zatopen%C3%A1_Sahara
Lessons in Course: 17, New This Month: 17
Zelený paprsek – Jules Verne
Zelený paprsek (1882, Le rayon vert) je méně známý román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Upozornění: Stejnojmenný francouzský film z roku 1986 režiséra Erica Rohmera není filmovou adaptací tohoto románu. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova krátká satirická povídka Deset hodin na lovu (Dix Heures en chasse) z roku 1881. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_paprsek
Lessons in Course: 23, New This Month: 23
Zemí šelem – Jules Verne
Román vypráví napínavý příběh odehrávající se v Indii roku 1867. Inženýr Banks pozve plukovníka Munra, kapitána Hooda a Francouze Mauclera na výpravu po severních částech Indie. Jako dopravní prostředek jim má sloužit obrovský ocelový slon poháněný parním strojem, původně vyrobený jako hračka pro bohatého rádžu. Kolos jako kráčející lokomotiva táhne dva pojízdné obytné bungalovy, je však také schopen plavby ve vodě, neboť jeho nohy mohou ve vodním prostředí sloužit jako lopatková kola a bungalovy mohou rovněž plavat. Jako komín slouží stroji zvednutý chobot. Popis putování výpravy je pro Verna rámcem, do kterého kromě geografických a přírodních zajímavostí vložil jako hlavní dobrodružný motiv snahu plukovníka Munra pomstít smrt své ženy. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C3%AD_%C5%A1elem
Lessons in Course: 30, New This Month: 2

Dutch

Absolute beginners lessen
De eerste lessen in het Nederlands, duidelijk uitgesproken.
Lessons in Course: 34, New This Month: 11
George Kollias Interview
George Kollias interview
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Podcasts met Fasulye
(No description)
Lessons in Course: 20, New This Month: 1

English

American English Pronunciation Podcast (Pronuncian.com)
This is American English Pronunciation Podcast from www.pronuncian.com. Pronuncian website focuses on presenting difficult-to-find American English pronunciation tips and techniques to mid to advanced level English language students. Go to www.pronuncian.com for more information.
Lessons in Course: 166, New This Month: 4
American Mosaic
(No description)
Lessons in Course: 16, New This Month: 5
Breaking News English .com
http://www.newsenglishlessons.com/ Free ready-to-use EFL / ESL lesson plans in Word and PDF. Graded news articles, listening, podcast, and communicative activities. This collection is provided from Sean Banville, the administrator of BreakingNewsEnglish.com. Thank you, Sean.
Lessons in Course: 246, New This Month: 15
Breaking News English: Nov 2012 – Feb 2013
(No description)
Lessons in Course: 22, New This Month: 22
cnn student news
(No description)
Lessons in Course: 8, New This Month: 4
CONVERSATIONS WITH EVGUENY
This collection consists of conversations that Evgueny40 from St Petersburg has had with English and German native speakers from different countries where these languages are native. You can listen to and compare different accents and different lifestiles. I believe that after listening to these conversations we will get to know each other better and enjoy studying these languages together.
Lessons in Course: 64, New This Month: 4
David’s Year Abroad Blog
Follow my travel and language learning adventures as I spend 15 months working in Turkey, Germany and China.
Lessons in Course: 8, New This Month: 5
ENGLISH GRAMMAR
In this collection my native speakers and I discuss and explain some difficult problems of English Grammar and word usage. Grammar isn’t the main goal in language studying. But without some basic grammar you can’t make up your phrases in English correctly and consequently you can’t express yourself properly. That’s why I hope this collection will be interesting and useful for all English learners.
Lessons in Course: 25, New This Month: 3
Friends Movie 1 season 11 (2 part) Episode
Friends
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Friends Movie 1 season 11 (3 part) Episode
Draugai
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Friends Movie 1 season 11 Episode
Draugai 🙂
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
GREAT EXPECTATIONS by Ch. Dickens
‘Great Expectations’ is virtually a fictional autobiography of ‘Pip’ from his childhood, through often painful experiences, to adulthood. It is all there: love, hate, passion, humour, rejection, betrayal – a whole gamut of emotions and human strengths and weaknesses. This is one of Dickens most fascinating novels.
Lessons in Course: 20, New This Month: 10
IELTS conversation
(No description)
Lessons in Course: 5, New This Month: 2
INFORMATION ABOUT LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT
This information is prepared by Project Leader and has been used in meeting with project partners.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
It is all politics
(No description)
Lessons in Course: 25, New This Month: 11
IT’S INTERESTING TO KNOW
In this collection you’ll find some interesting facts of our life and also some recommendations for the study of the foreign languages from my teacher’s experience. The most of materials are written by Evgueny40 and read by the English native speakers.
Lessons in Course: 7, New This Month: 4
Leo Messi. El mejor jugador del mundo. Biografía
Breve introducción de la carrera deportiva de una de las personalidades de la historia del futbol mundial. Nada más ni nada menos que Lionel Messi. (Argentina)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
More Clips Related to this Clip
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
People in America
(No description)
Lessons in Course: 15, New This Month: 4
Quick Imports
(No description)
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
Spotlight_podcasts
Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
Lessons in Course: 154, New This Month: 30
STEP BY STEP
It’s a collection of short lessons for beginners with easy texts and examples of practical grammar
Lessons in Course: 36, New This Month: 10
TED Talks
TED was founded in 1984, and the conference was held annually from 1990 in Monterey, California. TED’s early emphasis was largely technology and design, consistent with a Silicon Valley center of gravity. They address an increasingly wide range of topics within the research and practice of science and culture. Past presenters include Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, educator Salman Khan, Google founders Larry Page and Sergey Brin, and many Nobel Prize winners.
Lessons in Course: 132, New This Month: 4
TED TALKS Amy Cuddy: Your body language shapes who you are 「ボディランゲージが人を作る」
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
TED Talks – inspiring english learning
(No description)
Lessons in Course: 2, New This Month: 1
TED Talks Sherry Turkle : Connected, but alone? 「つながっていても孤独?」
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
TED Talks Worth Sharing
(No description)
Lessons in Course: 30, New This Month: 3
Ten In The Bed from Super Simple Songs
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Life and Adventures of Santa Claus
(No description)
Lessons in Course: 24, New This Month: 24
The Making of a Nation
(No description)
Lessons in Course: 16, New This Month: 4
THE ROME EXPRESS, by Arthur Griffiths
It is one of the captivating detective stories by the English writer Arthur Griffiths (1838- 1908)
Lessons in Course: 20, New This Month: 8
THE STORY OF MANHATTEN, by Charles Hemstreet
The history is always interesting, especially if it is the story of such a great city like New York. It begins with Henry Hudson’s discovery of Manhatten in 1609 and it finishes in 1898 when the island of Manhatten becomes the Borough of Greater New York City.
Lessons in Course: 20, New This Month: 10
This American Life 328: What I Learned from Television
This American Life is a weekly public radio show broadcast on more than 500 stations to about 1.8 million listeners. It is produced by Chicago Public Media, distributed by Public Radio International, and has won all of the major broadcasting awards. The radio show and TV show follow the same format. There’s a theme to each episode, and a variety of stories on that theme. It’s mostly true stories of everyday people, though not always.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
VOA Explorations
(No description)
Lessons in Course: 15, New This Month: 5
VOA Special English News 2012-4
11282012-
Lessons in Course: 40, New This Month: 26
VOA Words and Their Stories (2012)
(No description)
Lessons in Course: 25, New This Month: 4
Zen Habits
Zen Habits is about finding simplicity in the daily chaos of our lives. It’s about clearing the clutter so we can focus on what’s important, create something amazing, find happiness.
Lessons in Course: 89, New This Month: 3

French

34. LES MISÉRABLES, Tome IV—L’idylle…—Livre dixième—Le 5 juin 1832
Dans le quatrième volet des Misérables, L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis, l’action se déroule sur fond d’émeute à la barricade Saint-Denis. Éponine et Gavroche, les enfants de la rue, y tiennent un rôle important, tandis que la relation amoureuse de Cosette et Marius se développe, au grand dam de Jean Valjean. (résumé par Nadine sur Librivox.org).
Lessons in Course: 5, New This Month: 5
35. LES MISÉRABLES, Tome IV—L’idylle…—Livre onzième—L’atome fraternise avec…
“Livre onzième – L’atome fraternise avec l’ouragan”. Dans le quatrième volet des Misérables, L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis, l’action se déroule sur fond d’émeute à la barricade Saint-Denis. Éponine et Gavroche, les enfants de la rue, y tiennent un rôle important, tandis que la relation amoureuse de Cosette et Marius se développe, au grand dam de Jean Valjean. (résumé par Nadine sur Librivox.org).
Lessons in Course: 6, New This Month: 6
36. LES MISÉRABLES, Tome IV—L’idylle…—Livre douzième—Corinthe
Dans le quatrième volet des Misérables, L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis, l’action se déroule sur fond d’émeute à la barricade Saint-Denis. Éponine et Gavroche, les enfants de la rue, y tiennent un rôle important, tandis que la relation amoureuse de Cosette et Marius se développe, au grand dam de Jean Valjean. (résumé par Nadine sur Librivox.org).
Lessons in Course: 8, New This Month: 8
Le journal en français facile8 (0920-2012-)
Un journal qui présente l’actualité avec des mots simples et explique les événements dans leur contexte.
Lessons in Course: 103, New This Month: 27
Proverbes et expressions Françaises
(No description)
Lessons in Course: 55, New This Month: 1
Réflexions sur l’apprentissage des langues
Dans cette nouvelle collection je vais essayer d’aborder tous les sujets qui se rapportent aux langues étrangères et à leur apprentissage. Il ne s’agit pas de conseil, je suis bien incapable d’en donner, mais tout simplement ce que m’inspire l’étude des langues étrangères. Je donnerai aussi mon point de vue sur certains points particuliers. j’espère que ces leçons engendreront des débats sur le forums et que chacun apportera sa propre pierre à l’édifice.
Lessons in Course: 8, New This Month: 4
Un texte par jour
J’aimerais que de plus en plus d’utilisateurs s’enregistrent de façon à ce que nous ayons une grande quantité, une grande variété de textes à écouter. Si j’avais un nouveau texte surprise chaque jour en anglais, en espagnol, en italien,.. je serais super contente. C’est un appel…
Lessons in Course: 26, New This Month: 5

German

Friedrich Wilhelm Nietzsche: Also sprach Zarathustra
Ein Buch für alle und keinen (1883-1885). Text: http://gutenberg.spiegel.de/buch/3248/1 Alle Bücher im Projekt Gutenberg-DE sind nach unserem besten Wissen frei von Urheberrecht. Es wird keine Gewähr Dritten gegenüber für eventuell unbeabsichtigte Copyrightverletzungen übernommen. Die Ansprüche der Rechteinhaber bleiben gewahrt. Alle Gutenberg-DE Texte können zeitlich unbegrenzt für private Zwecke und beliebige Lesegeräte genutzt und vervielfältigt werden. title
Also sprach Zarathustra ? Ein Buch für Alle und Keinen type
tractate booktitle
Nietzsches’s Werke, Erste Abtheilung, Band VI author
Friedrich Wilhelm Nietzsche publisher
Druck und Verlag C.G. Naumann, Leipzig year
1901 isbn
3-11-008117-2 sender peter.bellen@mtm.kuleuven.ac.be note
ISBN der Korrekturvorlage (identischer Text) firstpub
1883 Bild: http://www.zeno.org/Literatur/M/Nietzsche,+Friedrich (Lizenz: Gemeinfrei)
Lessons in Course: 21, New This Month: 6
GESPRÄCHE MIT EVGUENY
Sie finden in dieser Sammlung einige Gespräche, die Evgueny40 aus Sankt Petersburg mit Muttersprachlern auf Deutsch und Englisch führt. Ich glaube, dass wir nach solchen Gesprächen einander besser kennen lernen können. Guten Tag, liebe Freunde!.. Und viel Glück beim Sprachlernen!
Lessons in Course: 49, New This Month: 1
GRAMMATIK UND SYNONYMIE
Sie möchten etwas auf Deutsch sagen, aber Sie verstehen nicht, wie Sie das machen können, weil Sie die deutsche Grammatik schlecht kennen oder das bessere Wort aus einigen nicht auswählen können. In dieser Sammlung finden Sie vielleicht einige Antworten auf diese Fragen. Entweder erkläre ich selber, oder diskutiere das Problem mit Muttersprachlern. Mein Ziel ist nützliche, praktische und nicht langweilige Lektionen anzubieten.
Lessons in Course: 30, New This Month: 4
KURZE SACHTEXTE
Das sind mannigfaltige Texte, die ich in meinem Unterricht verwende und die auch für alle Deutschlernenden interessant und nützlich sein können. Für die Aufnahme habe ich um die Hilfe meiner deutschsprachigen Freunde gebeten – Fasulye aus Deutschland und Reinhard aus Österreich. Viel Spaß beim Hören und Lesen!
Lessons in Course: 19, New This Month: 4
Meine Schreibarbeiten (österreichischer Akzent)
(No description)
Lessons in Course: 33, New This Month: 1
SCHRITT FÜR SCHRITT
Leichte Texte und wichtige Grammatik für die Anfänger
Lessons in Course: 45, New This Month: 8
THEODOR FONTANE ‘EFFI BRIEST’
Meiner Meinung nach kann man nicht wirklich gut eine Fremdsprache beherrschen, ohne sich mit der schönen Literatur auf dieser Sprache bekannt zu machen. Aus diesem Grund möchte ich unsere deutsche Bibliothek durch einige beste Werke der deutschen Literatur erweitern. “Effi Briest” von Theodor Fontane (1809 – 1898) gilt als ein Höhepukt des poetischen Realismus der deutschen Literatur. Die Sprache ist reich, aber nicht besonders schwer, deshalb kann man diesen Roman für die Deutschlernenden schon mit der Mittelstufe 2 empfehlen.
Lessons in Course: 36, New This Month: 6
WISSEN SIE DAS SCHON?
Es gibt in der Welt verschiedene interessante Fakten und spannende Ereignisse, die es zu wissen lohnt. Einige davon können Sie in dieser Sammlung finden. Viel Spaß mit Deutsch!
Lessons in Course: 7, New This Month: 3

Italian

I video di Michele
Questo corso raccoglie le trascrizioni dei video in italiano che Michele Bondesan (mikebond) ha pubblicato e pubblicherà su Youtube.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Japanese

政府 ミサイルで厳しい措置求める 12月12日
北朝鮮は事実上のミサイルを発射した
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Korean

뉴스: 로씨야 소리
Various news items from the Voice of Russia http://korean.ruvr.ru/ 모든 권리는 보호되여있습니다. ***자료를 완전히 혹은 부분적으로 리용하시려면 《로씨야의 소리》방송의 인증(인터네트에서는 하이퍼인증)이 반드시 필요합니다***. 편집부 전자우편주소: post_kr@ruvr.ru 포털은 유한책임회사《스테크》의 개입하에 개발되였습니다. (All rights reserved. ***Fully or partially reproduced material must be attributed to the Voice of Russia (a hyperlink should be provided on the Internet)***. The service may be contacted via world@ruvr.ru. The portal has been developed with the help of Stack Telecom Ltd.)
Lessons in Course: 41, New This Month: 10
사회와 정치
개인 블로그 http://blog.naver.com/greenfeen 로부터 가져온 글들입니다.
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
현실의 표현방법 – 권환
─《춘추》(1941. 9)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Polish

Kanaryjska przygoda
Historia mojego kilkuletniego pobytu na Wyspach Kanaryjskich.
Lessons in Course: 3, New This Month: 3
Robinson Crusoe
Przypadki Robinsona Crusoe – powieść podróżniczo-przygodowa Daniela Defoe z 1719 roku. Opowieść o Robinsonie składa się z dwóch części: pierwsza – The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe opowiada o losach młodego marynarza Robinsona Crusoe, który trafia na bezludną wyspę. Druga – znacznie mniej znana – The Further Adventures of Robinson Crusoe opowiada o dalszych podróżach Robinsona. Defoe napisał w późniejszym czasie trzecią część, Serious Reflections of Robinson Crusoe, będącą zbiorem esejów, bez faktycznego udziału postaci Robinsona. (z Wikipedii)
Lessons in Course: 14, New This Month: 6

Portuguese

Fáceis e Curtas
Lições fáceis e curtas para iniciantes em português.
Lessons in Course: 15, New This Month: 15
Meses do Ano
Meses do Ano
Lessons in Course: 13, New This Month: 13
Português Europeu – Iniciação – Vocabulário Básico
Vocabulário básico para quem pretende aprender Português Europeu.
Lessons in Course: 17, New This Month: 4
Quero falar Português do Brasil
O Português é uma língua rica na sua essência e nos seus detalhes,e nunca sabemos o tamanho de sua infinidade,com os diversos vocabulários existentes.Você pode construir o seu jeito de expressar,a sua forma de falar,e construir o seu estilo de falar,venha conhecer.
Lessons in Course: 5, New This Month: 2
TSF – Economia Dia-a-Dia – Podcast
As grandes correntes da Economia mexem com todos nós. À lupa, António Peres Metello lê as forças e as fraquezas da Economia dia-a-dia. Manhã cedo, a TSF propõe as interpretações mais certeiras e objectivas numa crónica com uma assinatura reconhecida e reputada.
Lessons in Course: 6, New This Month: 5
TSF – Tubo de Ensaio – Podcast
Noticiários em jeito de stand-up, entrevistas ficcionadas, temas “quentes”, coisa que irritam, projectos para o futuro, figuras públicas que fazem habilidades na rádio, soluções para os principais problemas da humanidade e muitas outras experiências para ocupar três minutos de rádio… sob a batuta de Bruno Nogueira. Textos de Bruno Nogueira e João Quadros. http://www.tsf.pt/Programas/programa.aspx?content_id=904110&audio_id=2894…
Lessons in Course: 6, New This Month: 3

Russian

АНЕКДОТЫ И ШУТКИ
В России существует огромное количество анекдотов. Большая часть из них в юмористической форме рассказывает о различных бытовых явлениях. Но есть и были даже в советское время, несмотря на репрессии властей, политические анекдоты и анекдоты о разных нациях: чукчах, украинцах, евреях, а также о других нациях, с которыми русские соприкасались на протяжении своей истории. Только не надо никому обижаться. Анекдоты – это, в первую очередь “funny stories”, которые добродушно посмеиваются над смешными явлениями жизни и смешными чертами характера людей разных наций. Небольшие по объему, основанные на разговорном языке, анекдоты и шутки могут быть отличным материалом для изучения русского языка и для знакомства с особенностями русской культуры и русского характера.
Lessons in Course: 120, New This Month: 20
А.С.ПУШКИН “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”
Этот роман в стихах является энциклопедией русской жизни первой половины 19 века. Яркие герои, персонажи из разных классов русского общества, интересная любовная интрига, меткие размышления о жизни и великолепный русский язык – всё это делает “Евгения Онегина” чрезвычайно важным для всех, кто любит или изучает русский язык.
Lessons in Course: 16, New This Month: 4
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Следуя примеру Miss Take и Sanne, попробую рассказывать о впечатлениях от дня. Надеюсь, что они будут интересны для вас и помогут вам обогатить ваш словарь и узнать больше о русских традициях, русской культуре и русском характере.
Lessons in Course: 72, New This Month: 31
НАЧИНАЕМ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Здесь вы найдете небольшие рассказы на самую различные тематику. Надеюсь, что все они помогут вам практически овладеть разговорным русским языком.Желаю успехов!
Lessons in Course: 21, New This Month: 1
НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ “ПОРТРЕТ”
Николай Гоголь – один из самых интересных и самых загадочных русских классиков. Родившись на Украине, он привнёс в русский язык и русскую литературу сотни ярких украинских слов, неповторимый юмор, граничащий с сарказмом, и странную любовь ко всему таинственному и необъяснимому. Повесть “Портрет”- это рассказ о судьбе художника, и шире – о творчестве, о таланте, который дарит счастье и который мстит человеку, продающему его за деньги.
Lessons in Course: 14, New This Month: 5
Панихида по апрелю – Ольга Арефьева
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
ПЕРВЫЕ ШАГИ (FIRST STEPS)
Easy Russian content for absolute beginners.If you are going to study Russian FROM SCRATCH, I advise you to start with this set of lessons “ПЕРВЫЕ ШАГИ”(FIRST STEPS). The collection contents monologs and dialogs spoken by Evgueny40 at a slow speed and added by comments in English.The goal is to give you basic vocabulary and structures of Russian.
Lessons in Course: 100, New This Month: 2
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
Небольшие уроки этой коллекции будут полезны как начинающим изучать русский язык, так и тем, кто уже знает основы русского языка, но хотел бы улучшить свои знания практического использования грамматики. В уроках даются краткие, но,по возможности, простые объяснения разных аспектов русской грамматики и приводятся многочисленные примеры. Автор использует свои многолетние наработки в преподавании русского языка иностранцам.
Lessons in Course: 35, New This Month: 2
ПРОСТЫЕ ТЕКСТЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
Эта коллекция рассчитана на уровень Beginner 2. Она является продолжением моей коллекции “ПЕРВЫЕ ШАГИ”( FIRST STEPS). Здесь вы найдёте несложные тексты на самые различные темы. Желаю успехов в изучении русского языка!
Lessons in Course: 10, New This Month: 3
РАЗГОВОРЫ С ЕВГЕНИЕМ(CONVERSATIONS WITH EVGUENY)
Эта коллекция похожа на мои коллекции CONVERSATIONS WITH EVGUENY и GESPRÄCHE MIT EVGUENY, где я беру небольшие интервью с носителями английского и немецкого языков. Здесь же мои студенты расспрашивают меня о различных сторонах жизни в России.Надеюсь, что эта коллекция будет интересна для всех, кто изучает русский язык и хочет больше знать о России.
Lessons in Course: 16, New This Month: 1
РАССКАЗЫ О РОССИИ
В этой коллекции вы найдете материалы о культуре, о различных традициях и праздниках России, о проблемах страны и путях их решения.
Lessons in Course: 8, New This Month: 1
РУССКИЙ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ (RUSSIAN FOR ADVANCED)
Эта коллекция может быть интересна и полезна на продвинутом этапе изучения русского языка. Здесь вы найдёте материалы по родственным словам, синонимии, фразеологическим оборотам, усилительным частицам и другим тонкостям русского языка, которые сделают вашу речь богаче и разнообразнее.
Lessons in Course: 4, New This Month: 1
РУССКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ (Russian pronunciation)
Этот цикл возник по просьбе нескольких членов нашей школы, у которых были проблемы с русским произношением. Я постараюсь рассказать вам в доступной ворме о русской фонетике – то есть законах русского произношения.
Lessons in Course: 10, New This Month: 1
Самое интересное и современное
(No description)
Lessons in Course: 3, New This Month: 1
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ
Судя по форуму, интерес к истории России большой. Поэтому чем больше будет материалов на эту тему, тем лучше.Но в моём цикле вы не найдёте отрывков ни из Ключевского, ни из Соловьёва, ни из Карамзина, наших уважаемых историков.Ели ваш уровень Advanced-2, то таких материалов много в Интернете, и вы можете самостоятельно воспользоваться ими. В моём цикле будут страницы русской истории, пересказанные для уровня Intermediate в моём понимании и в моей интерпретации, как я это делаю для студентов-иностранцев в Петербурге в школе “Liden&Denz”.
Lessons in Course: 10, New This Month: 1

Spanish

Conversational Connectors
Do you have trouble connecting sentences together? The conversational connectors are simple phrases or clauses that make conversations flow. In this course you will find tons of them with some exemples!. Visit anthonylauder.com to learn more about this conversational connectors. Watch Anthony’s video http://www.youtube.com/watch?v=QuiqczHD254 too . Connectors, translated into different languages http://tinyurl.com/cpynyb7
Lessons in Course: 25, New This Month: 25
El Principito Audiolibro
El Principito
Lessons in Course: 5, New This Month: 5
EL REINO DE LAS COSQUILLAS O TICKLEKINGDOM
Humorous short story.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Mala Rodríguez – No pidas perdón
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Radialistas
Short texts with good sound. Spanish from Latin America (principally Ecuador) – MissTake. — Producciones radiofónicas en texto y mp3 – http://www.radialistas.net __ [2010/01/12] – Derechos: “Pues los derechos de nuestras producciones son compartidos, así que puedes usarlas y difundirlas sin problemas, sólo no olvides citar la fuente.” – (Jeanneth Cervantes P. Radialistas Apasionadas y Apasionados)
Lessons in Course: 272, New This Month: 1

Swedish

8sidor lättlästa nyheter
http://www.8sidor.se 8 SIDOR är lätt att läsa och lätt att förstå Meningarna är kortare. 8 SIDOR har inga svåra och ovanliga ord. 8 SIDOR förklarar vad som hänt, var det har hänt. och varför det har hänt.
Lessons in Course: 254, New This Month: 14
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>