New Lessons in November 2012

Chinese

ChinesePod Intermediate
Learn Mandarin Chinese – but with lots of fun! — These funny “Intermediate” podcasts are from ChinesePod.com (Lessons 1-1127 only, MP3 lesson content is licensed under a Creative Commons 3.0 Unported license, the lesson texts were recreated from the audios).
Lessons in Course: 7, New This Month: 7
Easy Chinese Dialogues
A collection of easy dialogues, using the most important 600 Chinese words. Each lesson contains ten dialogues, and each dialogue is spoken slowly twice. Pinyin transcription is also provided.
Lessons in Course: 5, New This Month: 5
HSK Preparation
“New HSK” (The Chinese proficiency test) listening tests. *** LOOK INTO THE “EXERCISES” SECTION *** Also great to learn the most important words.
Lessons in Course: 36, New This Month: 5
TGSHS
Lessons for Extension Chinese students at TGSHS.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Czech

Cesta do Francie – Jules Verne
Cesta do Francie (1887, Le chemin de France) je méně známý historický román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). V jednom svazku s tímto románem současně vyšla satirická novela na britský kolonialismus Gil Braltar. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_do_Francie
Lessons in Course: 24, New This Month: 24
Claudius Bombarnak – Jules Verne
Kniha vypráví příběh reportéra časopisu Dvacáté století Claudia Bombarnaka, který dostane na své poměrně příjemné služebni cestě v Gruzii nenadálý příkaz od své redakce zúčastnit se 14denní cesty vlakem po veliké transasijské dráze z města Uzun Ada v dnešním Turkmenistánu na východním břehu Kaspického moře do Pekingu v Číně, aby mohl popsat její průběh a své zážitky na ní. Chtě nechtě se musí vydat z Tbilisi do Baku a pak lodí na protější stranu Kaspického moře. Ve vlaku se seznámí s celou řadou „zajímavých“ osob, jako je ruský major, arogantní anglický sir a také německý baron Weißschnitzerdörfer, který chce uskutečnit cestu kolem světa za 39 dnů, a proto věčně pospíchá (má však neustále smůlu, všechny plánované spoje vždy zmešká). Claudius Bombarnak dokonce objeví v bedně schovaného černého pasažéra Rumuna Kinka, který se chce tímto způsobem dostat do Pekingu a oženit se tam. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_Bombarnak
Lessons in Course: 27, New This Month: 27
C – Matyáš Sandorf – nový hrabě Monte Christo – Jules Verne
Příběh maďarského revolucionáře Sandorfa, opřený o důkladnou znalost prostředí Uher, zaujímá ve Verneově tvorbě zvláštní místo. Autor se v knize nevyhýbá palčivým otázkám společenského života, přímo se dotýká tehdejších politických událostí a národně osvobozeneckého boje. Hlavní postava knihy připomíná maďarského bojovníka za svobodu Lajose Kossutha. Protirakouské spiknutí maďarských vlastenců z roku 1867 však patří do oblasti politické fantazie. V tomto roce totiž došlo k takzvanému rakousko-uherskému vyrovnání v rámci rakouské monarchie. Vzniklo tak Rakousko-Uhersko, jehož politické uspořádání na příštích padesát let skvěle vyhovovalo maďarské šlechtě, ke které patřil i Matyáš Sandorf, protože jí umožňovalo nerušeně ovládat uherské občany nemaďarské národnosti, zvláště Slováky a příslušníky některých národů z území bývalé Jugoslávie. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Sandorf
Lessons in Course: 33, New This Month: 33
Do měsíce – Jules Verne
Ze Země na Měsíc (1865, De la Terre à la Lune) patří se svým pokračováním Okolo Měsíce (1870, Autour de la Lune) ke známým vědeckofantastickým románům francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Román Okolo měsíce je dokonce první Vernovou knihou, která vyšla česky, a to už v roce 1870. České názvy některých dalších vydání jsou také Do měsíce a Kolem měsíce. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ze_Zem%C4%9B_na_M%C4%9Bs%C3%ADc
Lessons in Course: 23, New This Month: 23
Dvacet tisíc mil pod mořem – Jules Verne
Dvacet tisíc mil pod mořem (1869–1870, Vingt mille lieues sous les mers) je jeden z nejznámějších románů francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Tento vědeckofantastický román tvoří druhý díl autorovy volné trilogie, do které ještě patří Děti kapitána Granta (1867–1868, Les enfants du capitaine Grant) a Tajuplný ostrov (1875, L’île mystérieuse). Mezi jednotlivými díly Vernovy trilogie však panuje časový nesoulad (viz Časový nesoulad mezi jednotlivými díly trilogie). zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvacet_tis%C3%ADc_mil_pod_mo%C5%99em
Lessons in Course: 46, New This Month: 46
Karavana – Zajatec pustin – Jules Verne
(No description)
Lessons in Course: 32, New This Month: 32
Karel Čapek – Zahradníkův rok
(No description)
Lessons in Course: 25, New This Month: 9
Maják na konci světa
Maják na konci světa (1905, Le Phare du bout du monde) je první posmrtně vydaný dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna zařazený do jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Verne rozepsal tento román roku 1901 a příležitostně na něm pracoval až do roku 1903. Nakladatel Hetzel projevil o jeho vydání zájem těsně před autorovou smrtí roku 1905, takže se Verne za svého života vydání nedočkal a ani nestihl knihu k vydání zcela připravit. Tyto práce dokončil po otcově smrti až jeho syn Michel, který rukopis také částečně upravil. Podle mnohých odborníků nejsou tyto úpravy nijak zásadní, a proto je někdy Maják na konci světa považován za poslední autentické Vernovo dílo. Přesto jde o první Vernův román, který byl do cyklu Podivuhodné cesty zařazen až jeho synem. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maj%C3%A1k_na_konci_sv%C4%9Bta
Lessons in Course: 14, New This Month: 14
Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny
Zde se nacházejí texty, které byly mnou opraveny a následně nahrány. Jsou to tedy texty studentů, kterým jsem opravený text následně nahrál. Jsou tu i lekce, které byly nahrány i někým jiným.
Lessons in Course: 21, New This Month: 1
Mrtví lékaři nelžou
Při četbě tohoto článku se dozvíte o příčinách řady nemocí, předčasném stárnutí a způsobech jak obojímu předcházet. Dovolte mi začít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farmě, žije na farmě a má co dělat s chovem dobytka? Já osobně jsem vyrostl na farmě v Missouri v padesátých letech. Chovali jsme hovězí dobytek na porážku. Pokud se chcete uživit chovem dobytka, musíte si také pěstovat patřičné krmivo. U nás jsme pěstovali kukuřici, sojové boby, sušili jsme seno a další. Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí. K semletému krmivu jsme přidávali směs vitamínů, různé minerály a stopové prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této směsi jsme udělali tablety, jimiž jsme krmili dobytek. Po šesti měsících jsme vykrmené kusy poslali na porážku. Takto se to neustále opakovalo. Tenkrát, jako třináctiletého kluka mě fascinovala pečlivá příprava hodnotného krmiva pro krávy.
Lessons in Course: 3, New This Month: 3
Sever proti Jihu – Jules Verne
Děj knihy nás zavádí do Spojených států amerických v době občanské války v letech 1861-1865. Hlavní postavu příběhu je floridský farmář James Burbank, vlastnící poblíž Jacksonville prosperující plantáž Camdless Bay. Pro své protiotrokářské smýšlemí je Burbank trnem v oku svému otrokářskému okolí. Jeho protivníkem je zejména padouch Texar, který bývá pravidleně podezřelý z účasti na různých zločinech, ale vždy prokáže neotřesitelné alibi. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sever_proti_Jihu_(Verne)
Lessons in Course: 31, New This Month: 31
Tajuplný ostrov – Jules Verne
Tajuplný ostrov (1875, L’île mystérieuse) je jeden z nejznámějších románů francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires). Tvoří závěrečný díl volné trilogie, do které ještě patří Děti kapitána Granta (1867-1868, Les enfants du capitaine Grant) a Dvacet tisíc mil pod mořem (1869-1870, Vingt mille lieues sous les mers). S předcházejícím díly je spjat některými postavami a částečně i místem děje. Mezi jednotlivými díly však panuje časový nesoulad (viz níže). zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajupln%C3%BD_ostrov
Lessons in Course: 61, New This Month: 54
Země kožešin – Jules Verne
(No description)
Lessons in Course: 47, New This Month: 47
Zemí šelem – Jules Verne
Román vypráví napínavý příběh odehrávající se v Indii roku 1867. Inženýr Banks pozve plukovníka Munra, kapitána Hooda a Francouze Mauclera na výpravu po severních částech Indie. Jako dopravní prostředek jim má sloužit obrovský ocelový slon poháněný parním strojem, původně vyrobený jako hračka pro bohatého rádžu. Kolos jako kráčející lokomotiva táhne dva pojízdné obytné bungalovy, je však také schopen plavby ve vodě, neboť jeho nohy mohou ve vodním prostředí sloužit jako lopatková kola a bungalovy mohou rovněž plavat. Jako komín slouží stroji zvednutý chobot. Popis putování výpravy je pro Verna rámcem, do kterého kromě geografických a přírodních zajímavostí vložil jako hlavní dobrodružný motiv snahu plukovníka Munra pomstít smrt své ženy. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C3%AD_%C5%A1elem
Lessons in Course: 30, New This Month: 28
Zlatá sopka – Jules Verne
Zlatá sopka (1906, Le volcan d’or) je méně známý dobrodružný román francouzského spisovatele z cyklu Julesa Verna Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires), který byl vydán až po Vernově smrti. Román Jules Verne rozepsal na přelomu let 1899-1900 a pracoval na něm ještě roku 1902, k tisku jej však již připravil jeho syn Michel. Jde bez diskuze o první svazek Podivuhodných cest, který není zcela dílem Julese Verna. Do předcházejícího svazku cyklu, románu Maják na konci světa, provedl sice autorův syn Michel také určité změny, ale ty nebyly podle některých názorů nijak zásadní. To se však nedá říct o Michelových úpravách knihy Zlatá sopka. K dvaceti osmi původním kapitolám připsal Michel další čtyři, dále připsal nové postavy a pozměnil zejména závěr románu, který je ještě štastnější než ten, který vymyslel Jules Verne. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_sopka
Lessons in Course: 33, New This Month: 33

Dutch

Absolute beginners lessen
De eerste lessen in het Nederlands, duidelijk uitgesproken.
Lessons in Course: 34, New This Month: 23
Podcasts met Fasulye
(No description)
Lessons in Course: 19, New This Month: 3
Start with Dutch!
Start with Dutch from scratch!
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

English

2010 RSL Poppy Appeal Ad
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
A Christmas Carol
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
A Christmas Carol 02
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland 02
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland 05
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland 06
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland 07
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland 09
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Alice’s Adventures in Wonderland 10
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
American Mosaic
(No description)
Lessons in Course: 12, New This Month: 10
A text a day keeps boredom at bay
An attempt at recording each day a text for learners who have left the beginner stages behind.
Lessons in Course: 12, New This Month: 4
AWAKEN
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Barenaked Ladies – One Week
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Bartleby-the scrivener – Herman Melville
A short tale by Herman Melville
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
BBC listening
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Breaking News English .com
http://www.newsenglishlessons.com/ Free ready-to-use EFL / ESL lesson plans in Word and PDF. Graded news articles, listening, podcast, and communicative activities. This collection is provided from Sean Banville, the administrator of BreakingNewsEnglish.com. Thank you, Sean.
Lessons in Course: 229, New This Month: 14
briantracy audio book
(No description)
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
cnn student news
(No description)
Lessons in Course: 8, New This Month: 3
CONVERSATIONS WITH EVGUENY
This collection consists of conversations that Evgueny40 from St Petersburg has had with English and German native speakers from different countries where these languages are native. You can listen to and compare different accents and different lifestiles. I believe that after listening to these conversations we will get to know each other better and enjoy studying these languages together.
Lessons in Course: 61, New This Month: 4
ENGLISH: STEP BY STEP
It’s a collection of short lessons for beginners with easy texts and examples of practical grammar
Lessons in Course: 32, New This Month: 13
Fifth of November Poem by V
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
GREAT EXPECTATIONS by Ch. Dickens
‘Great Expectations’ is virtually a fictional autobiography of ‘Pip’ from his childhood, through often painful experiences, to adulthood. It is all there: love, hate, passion, humour, rejection, betrayal – a whole gamut of emotions and human strengths and weaknesses. This is one of Dickens most fascinating novels.
Lessons in Course: 20, New This Month: 10
History of the United States: The Colonial Period Onwards
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
how to become an anpha male
Attract women and become successful at seduction
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
How to Win Friends And Influence People By Dale Carnegie
Fundamental Techniques In Handling People
Lessons in Course: 9, New This Month: 9
IELTS conversation
(No description)
Lessons in Course: 4, New This Month: 2
Interview Steve Kaufman- Founder of LingQ
With 11 languages under his belt, Steve Kaufmann is an extremely accomplished language learner
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
It is all politics
(No description)
Lessons in Course: 11, New This Month: 11
IT’S INTERESTING TO KNOW
In this collection you’ll find some interesting facts of our life and also some recommendations for the study of the foreign languages from my teacher’s experience. The most of materials are written by Evgueny40 and read by the English native speakers.
Lessons in Course: 4, New This Month: 1
Jungle Book 1
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Learn English Fun: The Bigfoot Limerick
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
MC Hammer- Can’t Touch This
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
People in America
(No description)
Lessons in Course: 13, New This Month: 11
SOME FACTS ABOUT ENGLISH GRAMMAR
In this collection my native speakers and I discuss and explain some difficult problems of English Grammar and word usage. Grammar isn’t the main goal in language studying. But without some basic grammar you can’t make up your phrases in English correctly and consequently you can’t express yourself properly. That’s why I hope this collection will be interesting and useful for all English learners.
Lessons in Course: 24, New This Month: 5
Speak English Fluently Rule 1 …..\…..
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Spotlight_podcasts
Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
Lessons in Course: 154, New This Month: 28
TED Talks
TED was founded in 1984, and the conference was held annually from 1990 in Monterey, California. TED’s early emphasis was largely technology and design, consistent with a Silicon Valley center of gravity. They address an increasingly wide range of topics within the research and practice of science and culture. Past presenters include Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, educator Salman Khan, Google founders Larry Page and Sergey Brin, and many Nobel Prize winners.
Lessons in Course: 129, New This Month: 3
The Elephant Man (Chapter 2) – The Card
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Elephant Man (Chapter 3) – A Letter to’The Times
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Elephant Man (Chapter 4) – Merrick’s First Home
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Elephant Man (Chapter 5) – An Important Visitor
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Elephant Man (Chapter 6) – Outside the Hospital
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Elephant Man (Chapter 7) – The Last Letter
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Elephant Man (Chapter I) – The Creature in The Shop
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
The Making of a Nation
(No description)
Lessons in Course: 10, New This Month: 9
THE ROME EXPRESS, by Arthur Griffiths
It is one of the captivating detective stories by the English writer Arthur Griffiths (1838- 1908)
Lessons in Course: 12, New This Month: 5
The Wizard of Oz, L. Frank Baum
L. Frank Baum’s last beloved Oz book before his death, this story deals with the discovery of a powerful magic word by a young boy from Oz, who immediately is plunged head-first into adventure through his discovery. (Summary by Piper Hale)
Lessons in Course: 24, New This Month: 24
VOA
(No description)
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
VOA Explorations
(No description)
Lessons in Course: 11, New This Month: 9
VOA Special English News 2012-3
08212012-11272012
Lessons in Course: 101, New This Month: 30
VOA Special English News 2012-4
11282012-
Lessons in Course: 15, New This Month: 2
VOA Words and Their Stories (2012)
(No description)
Lessons in Course: 23, New This Month: 21
Vocabulary training
This is an experiment. I am going to take some of the examples generated by LingQ, record them and put them up as lessons.This is a departure from our normal lessons which are meant to be interesting. However, it may be a useful supplement to mix in with the normal lessons. I hope this encourages people to look at their examples more. If this is useful for English, perhaps other members can do it for their own language, focusing on important vocabulary or usage patterns.
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
Windows 8
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Esperanto

Esperanto for Beginners – Ĉe la restoracio (Eating Out)
For beginners. A simple dialogue in a restaurant. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in all languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Course: 10, New This Month: 1
Kial kaj kiel memstudi? (Why and how to self-study)
Esploru la avantaĝojn kaj malavantaĝojn de memstudado. Kiel oni povas memstudi efike? Image courtesy of Christoffer (http://www.flickr.com/photos/10211031@N03/). Some rights reserved (<a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/).
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). <br />Lessons in Course: 1, New This Month: 1

French

Arsène Lupin gentleman-cambrioleur de Maurice Leblanc
On ne présente pas Arsène Lupin ! Voici le premier volume de cette longue série, publié par Maurice Leblanc en 1907. Il s’agit de neuf nouvelles qui sont une sorte d’avant-goût des aventures suivantes, une présentation des personnages. Lecture facile, divertissante, on ne se prend pas la tête ! Bon amusement !
Lessons in Course: 10, New This Month: 8
Le journal en français facile8 (0920-2012-)
Un journal qui présente l’actualité avec des mots simples et explique les événements dans leur contexte.
Lessons in Course: 83, New This Month: 30
Le Petit Nicolas (Chapitre 7- Djodjo)
Les premières aventures du Petit Nicolas
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Madame Bovary, Gustave Flaubert
Charles Bovary, médecin de campagne, veuf d’une mégère, fait lors d’une tournée la rencontre du père Rouault et de sa fille, Emma. Après leur mariage, Emma reste insatisfaite et rêve d’une nouvelle vie. Son premier amant lui donne le goût du luxe et fait miroiter un avenir à deux avant de l’abandonner. Une fois remise, Emma continue à faire de folles dépenses, qui peu à peu la mènent à la ruine et au déshonneur. (Résumé par Nadine)
Lessons in Course: 35, New This Month: 35
Metropolitan French FAST (FSI Language Course)
The following dialogs were drawn up and recorded by the U.S. Foreign Service Institute. The original book, containing these and further materials, including exercises, is freely available: http://www.archive.org/download/Fsi-MetropolitanFrenchFast-StudentText/Fsi-Me… This course is designed to familiarize you with the situations you are likely to encounter abroad, and to provide you with the language skills you need to cope effectively with those situations. The Metropolitan French FAST course is ideal for the long term visitor, student, or permanent resident of France. Forty lessons include finding an apartment; an automobile crisis; calling a doctor; taking the Metro, train and taxi; and ordering in a restaurant. Cultural notes on contemporary French personalities, driving laws, price comparisons for clothes, important telephone numbers for the American visitor, and a glossary of useful words and expressions are included.
Lessons in Course: 13, New This Month: 1
_MissTake1_
For beginners 1
Lessons in Course: 41, New This Month: 2
_MissTake2_
For Beginners 2
Lessons in Course: 3, New This Month: 1
Prononciation – les mots patte et pâte
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Proverbes et expressions Françaises
(No description)
Lessons in Course: 54, New This Month: 10
Réflexions sur l’apprentissage des langues
Dans cette nouvelle collection je vais essayer d’aborder tous les sujets qui se rapportent aux langues étrangères et à leur apprentissage. Il ne s’agit pas de conseil, je suis bien incapable d’en donner, mais tout simplement ce que m’inspire l’étude des langues étrangères. Je donnerai aussi mon point de vue sur certains points particuliers. j’espère que ces leçons engendreront des débats sur le forums et que chacun apportera sa propre pierre à l’édifice.
Lessons in Course: 6, New This Month: 4
Un texte par jour
J’aimerais que de plus en plus d’utilisateurs s’enregistrent de façon à ce que nous ayons une grande quantité, une grande variété de textes à écouter. Si j’avais un nouveau texte surprise chaque jour en anglais, en espagnol, en italien,.. je serais super contente. C’est un appel…
Lessons in Course: 23, New This Month: 11

German

Ab jetzt lerne ich Deutsch! Auf Reisen – Traveling
Das ist eine Sammlung für Anfänger mit wenigen Vorkenntnissen. Hier finden sich viele kleine Dialoge mit Situationen, die sich auf Reisen ergeben. Die Dialoge werden vor allem von mir, meiner Tochter, meiner Schwester und ein paar Freunden gesprochen. Ziel ist es, den Grundwortschatz zu erweitern und notwendige Gespräche auf Reisen führen zu können. Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. // This collection is for Beginner with low knowledge. This collection contains some conversation which could happen if you travel. This collection contains mostly short dialogs spoken by myself, my sister, my daughter and some friends. This collection will be expanded. Take sometimes a look at this collection! The collection is copyright by Vera Ihrig.
Lessons in Course: 21, New This Month: 1
Ab jetzt lerne ich Deutsch! German Now!
Easy German content for absolute beginners! This collection is for Beginner with no or very low knowledge. This collection contains mostly short dialogs spoken by myself, my sister, my daughter and others. Target is to get a basic vocabulary and to be able for asking and answering simple questions. Copyright by Vera Ihrig. Einfaches Deutsch für absolute Anfänger. Das ist eine Sammlung für Anfänger ohne Vorkenntnisse. Diese Sammlung umfasst vor allem kleine Dialoge gesprochen von mir, meiner Tochter, meiner Schwester und Anderen. Ziel ist es, einen Grundwortschatz aufzubauen und einfache Fragen stellen und beantworten können. Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen.
Lessons in Course: 141, New This Month: 1
DEUTSCH – SCHRITT FÜR SCHRITT
Leichte Texte und wichtige Grammatik für die Anfänger
Lessons in Course: 41, New This Month: 7
Ein Text pro Tag
Spontane kleine Artikel, nur mal so zum schnellen Lesen. (Mittelstufe und höher)
Lessons in Course: 3, New This Month: 3
Friedrich Wilhelm Nietzsche: Also sprach Zarathustra
Ein Buch für alle und keinen (1883-1885). Text: http://gutenberg.spiegel.de/buch/3248/1 Alle Bücher im Projekt Gutenberg-DE sind nach unserem besten Wissen frei von Urheberrecht. Es wird keine Gewähr Dritten gegenüber für eventuell unbeabsichtigte Copyrightverletzungen übernommen. Die Ansprüche der Rechteinhaber bleiben gewahrt. Alle Gutenberg-DE Texte können zeitlich unbegrenzt für private Zwecke und beliebige Lesegeräte genutzt und vervielfältigt werden. title
Also sprach Zarathustra ? Ein Buch für Alle und Keinen type
tractate booktitle
Nietzsches’s Werke, Erste Abtheilung, Band VI author
Friedrich Wilhelm Nietzsche publisher
Druck und Verlag C.G. Naumann, Leipzig year
1901 isbn
3-11-008117-2 sender peter.bellen@mtm.kuleuven.ac.be note
ISBN der Korrekturvorlage (identischer Text) firstpub
1883 Bild: http://www.zeno.org/Literatur/M/Nietzsche,+Friedrich (Lizenz: Gemeinfrei)
Lessons in Course: 16, New This Month: 15
GESPRÄCHE MIT EVGUENY
Sie finden in dieser Sammlung einige Gespräche, die Evgueny40 aus Sankt Petersburg mit Muttersprachlern auf Deutsch und Englisch führt. Ich glaube, dass wir nach solchen Gesprächen einander besser kennen lernen können. Guten Tag, liebe Freunde!.. Und viel Glück beim Sprachlernen!
Lessons in Course: 48, New This Month: 3
INTERESSANTE FAKTEN ÜBER DIE DEUTSCHE GRAMMATIK UND SYNONYMIE
Sie möchten etwas auf Deutsch sagen, aber Sie verstehen nicht, wie Sie das machen können, weil Sie die deutsche Grammatik schlecht kennen oder das bessere Wort aus einigen nicht auswählen können. In dieser Sammlung finden Sie vielleicht einige Antworten auf diese Fragen. Entweder erkläre ich selber, oder diskutiere das Problem mit Muttersprachlern. Mein Ziel ist nützliche, praktische und nicht langweilige Lektionen anzubieten.
Lessons in Course: 28, New This Month: 4
KURZE SACHTEXTE ZU VERSCHIEDENEN THEMEN
Das sind mannigfaltige Texte, die ich in meinem Unterricht verwende und die auch für alle Deutschlernenden interessant und nützlich sein können. Für die Aufnahme habe ich um die Hilfe meiner deutschsprachigen Freunde gebeten – Fasulye aus Deutschland und Reinhard aus Österreich. Viel Spaß beim Hören und Lesen!
Lessons in Course: 18, New This Month: 9
WISSEN SIE DAS SCHON?
Es gibt in der Welt verschiedene interessante Fakten und spannende Ereignisse, die es zu wissen lohnt. Einige davon können Sie in dieser Sammlung finden. Viel Spaß mit Deutsch!
Lessons in Course: 4, New This Month: 2

Japanese

My blog
今まで、多くの外国語を学んできました。中国語は去年から挑戦しています。皆さん、どうぞよろしくお願いします。 I have ever learned three languages. I have been third language, Chinese for about three years.
Lessons in Course: 2, New This Month: 2

Korean

뉴스: 로씨야 소리
Various news items from the Voice of Russia http://korean.ruvr.ru/ 모든 권리는 보호되여있습니다. ***자료를 완전히 혹은 부분적으로 리용하시려면 《로씨야의 소리》방송의 인증(인터네트에서는 하이퍼인증)이 반드시 필요합니다***. 편집부 전자우편주소: post_kr@ruvr.ru 포털은 유한책임회사《스테크》의 개입하에 개발되였습니다. (All rights reserved. ***Fully or partially reproduced material must be attributed to the Voice of Russia (a hyperlink should be provided on the Internet)***. The service may be contacted via world@ruvr.ru. The portal has been developed with the help of Stack Telecom Ltd.)
Lessons in Course: 36, New This Month: 22
Easy Korean
(No description)
Lessons in Course: 3, New This Month: 1

Latin

Hoedus et Lupus
Aesop’s Fable “The Kid and the Wolf” with English Translation
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Portuguese

BALCÃO DA ALFÂNDEGA
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Português Europeu – Iniciação – Vocabulário Básico
Vocabulário básico para quem pretende aprender Português Europeu.
Lessons in Course: 12, New This Month: 3
SALMO DE DAVI (23)
(No description)
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
TSF – Tubo de Ensaio – Podcast
Noticiários em jeito de stand-up, entrevistas ficcionadas, temas “quentes”, coisa que irritam, projectos para o futuro, figuras públicas que fazem habilidades na rádio, soluções para os principais problemas da humanidade e muitas outras experiências para ocupar três minutos de rádio… sob a batuta de Bruno Nogueira. Textos de Bruno Nogueira e João Quadros. http://www.tsf.pt/Programas/programa.aspx?content_id=904110&audio_id=2894…
Lessons in Course: 3, New This Month: 3

Russian

АНЕКДОТЫ И ШУТКИ
В России существует огромное количество анекдотов. Большая часть из них в юмористической форме рассказывает о различных бытовых явлениях. Но есть и были даже в советское время, несмотря на репрессии властей, политические анекдоты и анекдоты о разных нациях: чукчах, украинцах, евреях, а также о других нациях, с которыми русские соприкасались на протяжении своей истории. Только не надо никому обижаться. Анекдоты – это, в первую очередь “funny stories”, которые добродушно посмеиваются над смешными явлениями жизни и смешными чертами характера людей разных наций. Небольшие по объему, основанные на разговорном языке, анекдоты и шутки могут быть отличным материалом для изучения русского языка и для знакомства с особенностями русской культуры и русского характера.
Lessons in Course: 100, New This Month: 25
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Следуя примеру Miss Take и Sanne, попробую рассказывать о впечатлениях от дня. Надеюсь, что они будут интересны для вас и помогут вам обогатить ваш словарь и узнать больше о русских традициях, русской культуре и русском характере.
Lessons in Course: 46, New This Month: 30
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
В этом цикле я делюсь своими заметками о разных сторонах личной и общественной жизни в России, о русских традициях и русской культуре. Надеюсь, что мои небольшие заметки будут интересны и полезны для изучения русского языка. Цикл предназначен для студентов уровня Intermediate 1
Lessons in Course: 2, New This Month: 1
ПЕРВЫЕ ШАГИ (FIRST STEPS)
Easy Russian content for absolute beginners.If you are going to study Russian FROM SCRATCH, I advise you to start with this set of lessons “ПЕРВЫЕ ШАГИ”(FIRST STEPS). The collection contents monologs and dialogs spoken by Evgueny40 at a slow speed and added by comments in English.The goal is to give you basic vocabulary and structures of Russian.
Lessons in Course: 98, New This Month: 8
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
Небольшие уроки этой коллекции будут полезны как начинающим изучать русский язык, так и тем, кто уже знает основы русского языка, но хотел бы улучшить свои знания практического использования грамматики. В уроках даются краткие, но,по возможности, простые объяснения разных аспектов русской грамматики и приводятся многочисленные примеры. Автор использует свои многолетние наработки в преподавании русского языка иностранцам.
Lessons in Course: 33, New This Month: 1
ПРОСТЫЕ ТЕКСТЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
Эта коллекция рассчитана на уровень Beginner 2. Она является продолжением моей коллекции “ПЕРВЫЕ ШАГИ”( FIRST STEPS). Здесь вы найдёте несложные тексты на самые различные темы. Желаю успехов в изучении русского языка!
Lessons in Course: 8, New This Month: 3
РАЗГОВОРЫ С ЕВГЕНИЕМ(CONVERSATIONS WITH EVGUENY)
Эта коллекция похожа на мои коллекции CONVERSATIONS WITH EVGUENY и GESPRÄCHE MIT EVGUENY, где я беру небольшие интервью с носителями английского и немецкого языков. Здесь же мои студенты расспрашивают меня о различных сторонах жизни в России.Надеюсь, что эта коллекция будет интересна для всех, кто изучает русский язык и хочет больше знать о России.
Lessons in Course: 15, New This Month: 1
РУССКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ (Russian pronunciation)
Этот цикл возник по просьбе нескольких членов нашей школы, у которых были проблемы с русским произношением. Я постараюсь рассказать вам в доступной ворме о русской фонетике – то есть законах русского произношения.
Lessons in Course: 10, New This Month: 9
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ
Судя по форуму, интерес к истории России большой. Поэтому чем больше будет материалов на эту тему, тем лучше.Но в моём цикле вы не найдёте отрывков ни из Ключевского, ни из Соловьёва, ни из Карамзина, наших уважаемых историков.Ели ваш уровень Advanced-2, то таких материалов много в Интернете, и вы можете самостоятельно воспользоваться ими. В моём цикле будут страницы русской истории, пересказанные для уровня Intermediate в моём понимании и в моей интерпретации, как я это делаю для студентов-иностранцев в Петербурге в школе “Liden&Denz”.
Lessons in Course: 9, New This Month: 1

Spanish

DOÑA JUANA LA LOCA (ortografía modernizada)
Historia de la célebre Reina de España Doña Juana, llamada vulgarmente, La Loca, por anónimo. Texto original transcrita por Project Gutenberg. El audio proporcionado por Librivox.org. Ortografía original se ha actualizado por kcb.
Lessons in Course: 4, New This Month: 4
La casa encantada _Virginia Woolf
Un pequeno cuento de esta excelente escritora
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Radialistas
Short texts with good sound. Spanish from Latin America (principally Ecuador) – MissTake. — Producciones radiofónicas en texto y mp3 – http://www.radialistas.net __ [2010/01/12] – Derechos: “Pues los derechos de nuestras producciones son compartidos, así que puedes usarlas y difundirlas sin problemas, sólo no olvides citar la fuente.” – (Jeanneth Cervantes P. Radialistas Apasionadas y Apasionados)
Lessons in Course: 272, New This Month: 9
Un médico rural -Franz Kafka
Un cuento largo de Kafka
Lessons in Course: 1, New This Month: 1

Swedish

8sidor lättlästa nyheter
http://www.8sidor.se 8 SIDOR är lätt att läsa och lätt att förstå Meningarna är kortare. 8 SIDOR har inga svåra och ovanliga ord. 8 SIDOR förklarar vad som hänt, var det har hänt. och varför det har hänt.
Lessons in Course: 243, New This Month: 23
Sagor
sagor
Lessons in Course: 6, New This Month: 2
Uttal
(No description)
Lessons in Course: 12, New This Month: 12

Turkish

Di’li Geçmiş Zaman/Past Perfect Tense
Past Perfect Tense Image courtesy of 24oranges.nl.http://www.flickr.com/photos/24oranges/4591673776/ Some rights reserved. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Lessons in Course: 4, New This Month: 1
Günlük Yaşam
Every Day Life.
Lessons in Course: 9, New This Month: 1
Miş’li Geçmiş Zaman / Indefinite Past Tense
Miş’li Geçmiş Zaman / Indefinite Past Tense
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
The EDLL Guide to Sustaining
A language learner’s guide to sustaining motivation, commitment and a positive attitude.
Lessons in Course: 1, New This Month: 1
Turkish – Beginner Readings
Short Readings for Beginners by Gül
Lessons in Course: 2, New This Month: 2
Turkish LingQ – Who is she?
A simple story in 26 parts. A good place to start learning Turkish. It is a good idea to listen many times to each part. This story is also available in English,Swedish, French, Russian, Italian, Spanish, Japanese, Chinese, Portuguese and German in the Library for those languages. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Course: 16, New This Month: 1

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>