New Lessons in September

Arabic

“Introduction to The Arabic Script”
A detailed and thorough Introduction to the Arabic script, الأبجدية العربية – مقدمة, using simple words for animals, birds, plants & other things – حيوانات وطيور ونباتات وأشياء أخرى, a series for absolute beginners, with a range of resources providing an introduction to the culture. Please don’t try to memorize or drill any vocabulary, expressions or grammatical rules you find in this collection, they are presented for the sole purpose of helping you understand the main topic, which is the Arabic script. The collection is still in development, check from time to time to see the latest version.
Lessons in Collection: 9, New This Month: 1
Numbers from zero to ten
This lesson shows the arabic numbers from zero up to ten.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Chinese

ChinesePod Newbie
Learn Mandarin Chinese – but with lots of fun! — These funny and easy “Newbie” podcasts are from ChinesePod.com (Lessons 1-1127 only, MP3 lesson content is licensed under a Creative Commons 3.0 Unported license, the lesson texts were recreated from the audios). Both simplified “S” and traditional “T” characters are supplied, plus Hanyu Pinyin and English in the ressources. Enjoy!
Lessons in Collection: 9, New This Month: 9
Chinese Tones
A short introduction to Chinese tones. I created this lesson myself because I think anyone speaking Chinese WELL should get the tones right. Of course I would not get stuck on the issue and give up learning it just because of the difficulty. I am trying to encourage everyone to at least constantly think about trying to say things in the right tones. I will try to improve the lessons as I go alone.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Chinese tones–your turn to talk
Now you can try speaking some Chinese words, I am including the phonetic Pinyin in the translation to make it easier to follow along.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Classroom Chinese
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
汉语口语速成基础篇
(No description)
Lessons in Collection: 29, New This Month: 4
汉语 教程 第一册 下
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Czech

Druhá světová válka (Second World War)
Pokud se zajímáte o druhou světovou válku a zároveň se učíte česky, tak si nenechte ujít tuto kolekci o druhé světové válce, kterou jsem pro vás připravil. Text je z wikipédie a odkazy na ty články z wikipedie jsou u jednotlivých lekcí. Přeji příjemnou zábavu čtením a poslocháním této údálosti.
Lessons in Collection: 12, New This Month: 4
Harry Potter
Harry Potter je název řady fantasy knížek o mladém čarodějnickém učni napsaných britskou autorkou J. K. Rowlingovou. Následně bylo podle knížek vytvořeno několik filmů a počítačových her. První díl série – Harry Potter a Kámen mudrců – byl vydán v roce 1997, samotný děj se však odehrává v letech 1991 a 1992. Knihy byly přeloženy z angličtiny nejméně do 67 jazyků.Pokud zahrneme i doplňkový překlad do brazilské portugalštiny a zjednodušenou čínštinu, pak byly přeloženy nejméně do 69 jazyků. V dubnu 2011 byly celosvětové prodeje knih o Harry Potterovi odhadnuty na 450 milionů kusů.
Lessons in Collection: 8, New This Month: 8
Karel Čapek – DÁŠEŇKA čili život štěněte
Načtená kniha pro děti od Karla Čapka.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Moje jazykové dobrodružství
V tomto příběhu popisuji moje vlastní story o tom, jak jsem se učil jazyky a jak jsem byl či nebyl úspěšný.
Lessons in Collection: 24, New This Month: 2
naplň týdne
(No description)
Lessons in Collection: 9, New This Month: 2
Pirátské noviny
články z webu pirátské noviny
Lessons in Collection: 7, New This Month: 2
Spojky odporovací
Něco málo o češtině
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
The Lord of the Rings (Pán Prstenů)
Pán prstenů (v anglickém originále The Lord of the Rings, často zkracováno na LOTR) je epický román žánru hrdinská fantasy od Johna Ronalda Reuela Tolkiena, napsáný s přestávkami v letech 1937–1949. Patří mezi nejznámější fantasy příběhy, někdy bývá označován za zakládající dílo žánru.
Lessons in Collection: 7, New This Month: 7
základy (bases)
pár základních rozhovorů (a few basic conversations)
Lessons in Collection: 16, New This Month: 3
Zdeňkovi a Jardovi rozhovory
Spontánní konverzace Jardy a Zdeňka (TheDoctor a Bazke)
Lessons in Collection: 8, New This Month: 5

Dutch

Nederlandse LinqQ – Groeten en afscheid nemen.
Een simpel gesprek met groeten en afscheid nemen. Het is een goed idee om vele keren naar ieder deel te luisteren. Deze lessen zijn in alle talen van LingQ beschikbaar. Je kunt deze versies gebruiken om de vertaling te bekijken.
Lessons in Collection: 3, New This Month: 3
Verfransing van Brussel
Wikipedia artikel over de verfransing van Brussel, een huidig zeer populair thema in België. Origineel artikel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verfransing_van_Brussel
Lessons in Collection: 7, New This Month: 4

English

Breaking News English .com
http://www.newsenglishlessons.com/ Free ready-to-use EFL / ESL lesson plans in Word and PDF. Graded news articles, listening, podcast, and communicative activities. This collection is provided from Sean Banville, the administrator of BreakingNewsEnglish.com. Thank you, Sean.
Lessons in Collection: 30, New This Month: 15
Can Food Be Addictive
“Today, high calorie foods are not only abundant; they contain much higher amounts of sugar and fat than what’s found in natural food sources.”
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Daily Life – Household Chores
Lesson Introduction: We all need to help out around the house and do the basic chores such as cleaning, doing laundry and cooking. In today’s lesson, we will clarify the correct verb use for specific tasks around the house and explain what phrases such as “pulling your weight” mean.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Dr. Laura  Call of a day
Dr. Laura Schlessinger is one of the most popular radio talk show hosts in America as well as the #1 female talk show host in the country. Dr. Laura delivers a no-nonsense, all-common sense approach to modern living, while providing a moral compass for those courageous enough to take responsibility for their own lives and make a commitment to place family values first. http://www.DrLaura.com http://twitter.com/drlauraprogram
Lessons in Collection: 6, New This Month: 3
EnglishLingQ
Learn English and be entertained as you listen to Mark, Steve and guests from their home in Vancouver, Canada. Topics include anything and everything, current events, the weather, Vancouver, language learning, you name it… Study the full transcripts of all episodes at LingQ.com
Lessons in Collection: 212, New This Month: 1
EnglishLingQ – Ancient Treasure
A simple 16-part story about a man, named George, who has traveled to Egypt in search of an ancient treasure. He finds the treasure in the lost pyramid and takes some home with him. However, after returning home he is met by Elizabeth, his friend’s sister, who tries to trick him into giving her the treasure.
Lessons in Collection: 16, New This Month: 16
EnglishLingQ – Eating Out
For beginners. A simple dialogue in a restaurant. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in all languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Collection: 14, New This Month: 4
Exercise And Healthy Eating Can Sometimes Lead To Weight Gain
Dieting and exercise only go so far in the weight loss battle.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Fighting Fat With Fat
You’ve heard of fat but have you heard of brown fat? Scientists are learning that the types of fat in your body can help you lose weight.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
In the Grocery Store
Meeting people in a grocery store. Various people introduce themselves and ask others their names.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Listen to English
This podcasts will help you to improve your English vocabulary and pronunciation and your listening skills. British English!
Lessons in Collection: 102, New This Month: 1
My texts
My texts in English corrected by LingQ tutors and recorded by Rhinospike users.
Lessons in Collection: 4, New This Month: 1
Sarah Cobb Institute of Conflict Analysis and Resolution, George Mason Universit
http://www.beyondintractability.org/audio/sarah_cobb/?nid=2423
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Shadowing material 2 (health)
MRI-like Scan May Help Identify Alzheimer’sBut researchers caution it’s not for diagnosis Using MR spectroscopy, an MRI-type scan, researchers identified people who may be at risk for developing Alzheimer’s.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Some idioms
Here are some idioms to learn
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Spotlight August&September/2011
(No description)
Lessons in Collection: 26, New This Month: 25
Stanford Entrepreneurship corner
(No description)
Lessons in Collection: 34, New This Month: 1
teatime-mag
http://www.teatime-mag.com/
Lessons in Collection: 9, New This Month: 1
TED
(No description)
Lessons in Collection: 7, New This Month: 1
TED Talks
TED was founded in 1984, and the conference was held annually from 1990 in Monterey, California. TED’s early emphasis was largely technology and design, consistent with a Silicon Valley center of gravity. They address an increasingly wide range of topics within the research and practice of science and culture. Past presenters include Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, educator Salman Khan, Google founders Larry Page and Sergey Brin, and many Nobel Prize winners.
Lessons in Collection: 64, New This Month: 17
TED Talks – Barry Schwartz: Using our practical wisdom
In an intimate talk, Barry Schwartz dives into the question “How do we do the right thing?” With help from collaborator Kenneth Sharpe, he shares stories that illustrate the difference between following the rules and truly choosing wisely.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Charles Limb: Your brain on improv
Musician and researcher Charles Limb wondered how the brain works during musical improvisation — so he put jazz musicians and rappers in an fMRI to find out. What he and his team found has deep implications for our understanding of creativity of all kinds.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Daniel Tammet: Different ways of knowing
Daniel Tammet has linguistic, numerical and visual synesthesia — meaning that his perception of words, numbers and colors are woven together into a new way of perceiving and understanding the world. The author of “Born on a Blue Day,” Tammet shares his art and his passion for languages in this glimpse into his beautiful mind
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Dan Pink on the surprising science of motivation
Career analyst Dan Pink examines the puzzle of motivation, starting with a fact that social scientists know but most managers don’t: Traditional rewards aren’t always as effective as we think. Listen for illuminating stories — and maybe, a way forward.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – David Brooks: The social animal
Tapping into the findings of his latest book, NYTimes columnist David Brooks unpacks new insights into human nature from the cognitive sciences — insights with massive implications for economics and politics as well as our own self-knowledge. In a talk full of humor, he shows how you can’t hope to understand humans as separate individuals making choices based on their conscious awareness.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Ed Boyden: A light switch for neurons
Ed Boyden shows how, by inserting genes for light-sensitive proteins into brain cells, he can selectively activate or de-activate specific neurons with fiber-optic implants. With this unprecedented level of control, he’s managed to cure mice of analogs of PTSD and certain forms of blindness. On the horizon: neural prosthetics. Session host Juan Enriquez leads a brief post-talk Q&A.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Iain Hutchison: Saving faces
Facial surgeon Iain Hutchison works with people whose faces have been severely disfigured. By pushing to improve surgical techniques, he helps to improve their lives; and by commissioning their portraits, he celebrates their humanity. NOTE: This talk contains images of disfigured and badly injured faces that may be disturbing — and Hutchison provides thoughtful answers as to why a disfigured face can shock us so deeply. Squeamish? Hide your screen from 12:10 – 13:19, but do keep listening. Portraits shown in this talk come from Mark Gilbert
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Julian Treasure: 5 ways to listen better
In our louder and louder world, says sound expert Julian Treasure, “We are losing our listening.” In this short, fascinating talk, Treasure shares five ways to re-tune your ears for conscious listening — to other people and the world around you
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED TAlks – Michael Merzenich on re-wiring the brain
Neuroscientist Michael Merzenich looks at one of the secrets of the brain’s incredible power: its ability to actively re-wire itself. He’s researching ways to harness the brain’s plasticity to enhance our skills and recover lost function.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Oliver Sacks: What hallucination reveals about our minds
Neurologist and author Oliver Sacks brings our attention to Charles Bonnet syndrome — when visually impaired people experience lucid hallucinations. He describes the experiences of his patients in heartwarming detail and walks us through the biology of this under-reported phenomenon.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Paul Bloom: The origins of pleasure
Why do we like an original painting better than a forgery? Psychologist Paul Bloom argues that human beings are essentialists — that our beliefs about the history of an object change how we experience it, not simply as an illusion, but as a deep feature of what pleasure (and pain) is
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks – Simon Lewis: Don’t take consciousness for granted
After a catastrophic car accident that left him in a coma, Simon Lewis found ways to recover — physically and mentally — beyond all expectations. At the INK Conference he tells how this remarkable story led him to concern over all threats to consciousness, and how to overcome them.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks, TED2011, Janet Echelman: Taking imagination seriously
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
TED Talks: Temple Grandin: The world needs all kinds of minds
Temple Grandin, diagnosed with autism as a child, talks about how her mind works — sharing her ability to “think in pictures,” which helps her solve problems that neurotypical brains might miss. She makes the case that the world needs people on the autism spectrum: visual thinkers, pattern thinkers, verbal thinkers, and all kinds of smart geeky kids
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
“The Raven” by Edgar Allan Poe
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
The Spicy Pepper Diet & Weight Loss
Capsaicin in chili peppers tricks your brain into thinking your stomach is full.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
The Story of the Greek People
The story of the Greeks retold for children (1906).
Lessons in Collection: 10, New This Month: 10
The Story of the Greek People – 02.03
The story of the Greeks retold for children. Chapter 2, part 3.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
VOA Special English News 2011-2
VOA Special English news and feature programs are broadcast every day of the year. You can search for stories since 2002.
Lessons in Collection: 97, New This Month: 23
Why Does Weight Loss Slow Down After A While?
Losing weight can be a frustrating experience when you hit a point where the weight slowly comes off. Learn why the process slow down.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
William Ury Director of the Global Negotiation Project, Program on Negotiation,
http://www.beyondintractability.org/audio/william_ury/?nid=2482
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Zen Habits
Zen Habits is about finding simplicity in the daily chaos of our lives. It’s about clearing the clutter so we can focus on what’s important, create something amazing, find happiness.
Lessons in Collection: 10, New This Month: 5

French

Cauchemar
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Chère Maman, cher Papa;
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Conversation Le Lycée
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Conversations avec Serge et Marguerite
retrouvez les accents canadiens et français au travers de nos conversations
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Conversations avec Serge et Marguerite
retrouvez les accents canadiens et français au travers de nos conversations
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Dernière lettre de Gracchus Babeuf à sa femme et à ses enfans
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
FrenchPod
Learn French – but with lots of fun! — These funny podcasts are from FrenchPod.com (Lessons 1-107 only, MP3 lesson content is licensed under a Creative Commons 3.0 Unported license, the lesson texts were recreated from the audios). Enjoy!
Lessons in Collection: 94, New This Month: 94
Guillotine
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
La Télégramme
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Le journal en français facile6
Un journal qui présente l’actualité avec des mots simples et explique les événements dans leur contexte.
Lessons in Collection: 45, New This Month: 6
Les mots de l’actualité (2011)
Une chronique pétillante qui éclaire en deux minutes un mot ou une expression de l’actualité.
Lessons in Collection: 70, New This Month: 2
Les Trois Mousquetaires
par Alexandre Dumas
Lessons in Collection: 23, New This Month: 11
Nouvelles
Nouvelles
Lessons in Collection: 5, New This Month: 1
Par la fenêtre
A funny play by Georges Feydeau
Lessons in Collection: 6, New This Month: 6
Souvenirs
Souvenirs d’enfance
Lessons in Collection: 13, New This Month: 4

German

Ab jetzt lerne ich Deutsch! Privat!
Easy German content for beginners! Click on the title of this collection to start with item 20.01! This collection contains mostly short dialogs spoken by myself, my sister, my daughter and others. This collection continuos “Ab jetzt lerne ich Deutsch! German Now!”. This collection will be expanded. Look back from time to time for updates. Copyright Vera Ihrig. Content contributed by Tutor Vera. I am looking forward helping you with your German. Einfaches Deutsch für Anfänger. Klicke auf den Titel dieser Sammlung und starte mit Lektion 20.01! Diese Sammlung umfasst vor allem kleine Dialoge gesprochen von mir, meiner Tochter, meiner Schwester und Anderen. Diese Sammlung ist die Fortsetzung von “Ab jetzt lerne ich Deutsch! German Now!”. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen.
Lessons in Collection: 45, New This Month: 1
Drei Minuten für Ihre Gesundheit
Der Podcast „3 Minuten für Ihre Gesundheit“ liefert Gesundheit zum Hören. Er informiert zu Gesundheitsthemen, die jeden von uns tagein, tagaus beschäftigen – von A wie Arthrose bis Z wie Zucker.
Lessons in Collection: 22, New This Month: 1
GEOaudio
GEOaudio: Mit den Ohren reisen. Deutschlands erfolgreichster Reise-Podcast.
Lessons in Collection: 53, New This Month: 1
Grammatik – Grammar
This collection is about grammar. The collection contains lessons with grammar explanations (named “Info”) and lessons with lots of examples (named “Beispiele”). The examples are simple! If you find the explanations to difficult pleas note that English translation is available! More lessons coming soon. Das ist eine Sammlung mit Grammatiklektionen. Die Sammlung beinhaltet Lektionen mit Erläuterungen und Lektionen mit zahlreichen Beispielen. Englische Übersetzung verfügbar. Weitere Lektionen folgen demnächst.
Lessons in Collection: 49, New This Month: 5
Mein Sprachabenteuer (österreichischer Akzent)
(No description)
Lessons in Collection: 24, New This Month: 3
Vera’s Diary for beginners
Easy German content for beginners! Easy words, and slowly spoken! This collection is for Beginners with a low knowledge. The target is to get a basic vocabulary. This collection will be expanded. Look back from time to time for updates. For some lessons is an equivalent English lesson available. Check http://www.lingq.com/learn/en/store/40424/. Copyright by Vera Ihrig. Einfaches Deutsch für Anfänger mit geringen Kenntnissen! Einfache Worte, langsam gesprochen! Ziel ist es, ein Basis-Vokabular aufzubauen. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis.
Lessons in Collection: 95, New This Month: 2
Veras Tagebuch
Hier erzähle ich von Dingen, die ich erlebt habe. Ich erzähle hier Begebenheiten, von denen ich auch in “Veras diary for beginners” erzähle, aber ausführlicher, mit mehr Wortschatz, komplexeren Strukturen und natürlich sind die Beiträge hier auch schneller gesprochen. Diese Sammlung ist geeignet für gute Beginner 2 oder ab Mittelstufe. Sind Dir die Texte zu schwer? Dann versuche es doch einmal mit “Vera’s Diary for beginners”. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen. Inhalt erstellt für LingQ durch Tutorin Vera. Ich freue mich, wenn ich dir beim Erlernen von Deutsch helfen kann. Content contributed by Tutor Vera. I am looking forward helping you with your German.
Lessons in Collection: 83, New This Month: 2
Veras USA-Reisetagebuch
Ich berichte von unserer Reise in die USA. Die passenden Bilder dazu gibt es auf meinem Reiseblog http://verasreisen.posterous.com/ Diese Sammlung ist geeignet ab Mittelstufe. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen. Inhalt erstellt für LingQ durch Tutorin Vera. Ich freue mich, wenn ich dir beim Erlernen von Deutsch helfen kann.
Lessons in Collection: 23, New This Month: 1
Wissenspodcast mit AHA-Effekt! Der Infotainment-Podcast
Der Infotainment Podcast liefert KOSTENLOS Geschichten zu großen Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit, Anekdoten zu bekannten Erfindern und berühmten Persönlichkeiten und – was am wichtigsten ist – immer den kleinen AHA-Effekt. Denn wen interessiert denn schon… Wer das WC erfunden hat? oder Wie die erste Tonaufzeichnung gemacht wurde? oder Woher das Kondom seinen Namen hat? oder Wie eigentlich das Bier entstanden ist? Inhalt transkribiert und bereitgestellt in LingQ durch Tutorin Vera. Ich freue mich, wenn ich dir beim Erlernen von Deutsch helfen kann. Content contributed by Tutor Vera. I am looking forward helping you with your German.
Lessons in Collection: 19, New This Month: 1

Italian

Canti patriottici e militari italiani
Alcune canzoni che hanno formato la storia e la cultura italiane, accompagnando l’unificazione d’Italia.
Lessons in Collection: 5, New This Month: 5
Cristo si è fermato a Eboli – Carlo Levi
Cristo si è fermato a Eboli è l’opera più celebre di Carlo Levi. Scritta tra il 1943 e il 1944, durante la sua militanza nel Comitato di Liberazione Nazionale, viene pubblicata nel 1945, a guerra ormai conclusa. Confinato nel 1935 dal regime fascista ad Aliano, uno sperduto paesino della Basilicata, lo scrittore e pittore scopre un mondo fino a quel momento sconosciuto. Un mondo escluso e dimenticato, ‘quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eternamente paziente’. Eboli è il paese dove la strada e la ferrovia si interrompono e cedono il passo alle terre aride e desolate della Lucania. Terre nelle quali la popolazione vive in condizioni di ingiustizia, miseria e arretratezza, e nelle quali lo Stato e le sue istituzioni non esistono.
Lessons in Collection: 33, New This Month: 33
“Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello
Pubblicato nel 1904, “Il fu Mattia Pascal” è il romanzo più conosciuto del celebre autore italiano Luigi Pirandello (1867-1936), vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1934.
Lessons in Collection: 29, New This Month: 8
ItalianLingQ
Learn Italian from the ItalianLingQ podcast. Each episode can be studied using the learning tools available at LingQ.com
Lessons in Collection: 79, New This Month: 2
Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro
Il romanzo, meditato e lentamente composto fin dal 1889, è ambientato negli anni che precedono la seconda Guerra di Indipendenza, nella Valsolda, sulle sponde italiane del lago di Lugano. E’ la storia della famiglia del nobile Franco Maironi, cattolico e liberale, e della piccolo-borghese Luisa Rigey, al cui matrimonio si era opposta la filo-austriaca marchesa Orsola, nonna di Franco. Le difficoltà economiche e il senso profondo di schiettezza e di giustizia che anima Luisa, rispetto al carattere flessibile di Franco, rendono difficile il rapporto fra i due coniugi fino ad allontanarli quando la piccola figlia Maria muore annegando nel lago; ma mentre Luisa si chiude in se stessa e si dedica allo spiritismo nell’illusione di ricostituire un contatto con la bambina, Franco si trasferisce a Torino, dove lavora e acquisisce la coscienza della necessità di partecipare attivamente alla liberazione delle terre italiane dall’occupazione austriaca.
Lessons in Collection: 30, New This Month: 30
Radio Emilia-Romagna
Podcast di attualità e cultura gestito dalla Regione Emilia-Romagna.
Lessons in Collection: 29, New This Month: 9
Testi semplici in italiano (Italian patterns for beginners)
Brevi dialoghi con frasi semplici per iniziare a parlare italiano. / Short dialogues with easy sentences to get started with Italian.
Lessons in Collection: 3, New This Month: 1
Un italiano a Sofia
Pagine di diario sul mio soggiorno in Bulgaria (settembre – dicembre 2010).
Lessons in Collection: 15, New This Month: 1

Japanese

Ken’s Radio Show
Ken’s Japanese blog. 大阪に住む、けんのボイスブログです。 気楽なおしゃべりを聞いてください(^_^)
Lessons in Collection: 9, New This Month: 1
理科3年第3回
理科3年NHK http://www.nhk.or.jp/rika3/ja/frame.html クリップ
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Korean

외국어 개인학습 가이드
이책은 일부분이라도 스티브카프만의 허락없이는 무단복제할 수 없습니다. 단, 평론가에 의해 짧은 구절이 기사에 인용될 수는 있습니다.
Lessons in Collection: 28, New This Month: 4

Latin

Ammiani Marcellini “Historiae”
Ammianus Marcellinus, cum rerum gestarum scriptor ultimus Romanorum esset, lingua materna Graece locutus est. Quem inter annum p.C.n. 325 et 330 Antiochiae natum esse veri simile est. Quo quidem anno Ammianus mortuus sit, non constat, sed apparet eum anno 391 vivum fuisse. Ammianus iam iuvenis miles et protector domesticus factus est. Fuit adiutor Ursicini magistri equitum et variis in bellis – inter alia contra Persas cum eo militavit. Opus eius Latine scriptum res gestas Romanorum narravit ab anno 96 usque ad 378; initium autem deperditum est. Libri qui supersunt, Res Gestae inscripti, narrant quae inter annum 353 et 378 gesta sint.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Aurelii Augustinii Confessiones
Confessiones est opus autobiographicum XIII librorum scriptum a Sancto Augustino inter annos 397 per 398. De vita sua, a pueritia usque ad annos quadragenarios, describens peccata sua et conversionem Christo. Scripti fons: http://www.stoa.org/hippo/noframe_entry.html
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Catulli Carmina
Gaius Valerius Catullus (ca. 84 BC – ca. 54 BC) was a Latin poet of the Republican period. His surviving works are still read widely, and continue to influence poetry and other forms of art. The poetry of Gaius Valerius Catullus was written towards the end of the Roman Republic. It describes the lifestyle of the poet and his friends, as well as, most famously, his love for the woman he calls Lesbia. (wikipedia)
Lessons in Collection: 3, New This Month: 3
Corvus (Edgar A. Poe)
(Textus Edgaris A. Poe, translatus ab Ludovico Gidley)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
C. Plinius Caecili Secundi Epistularum Libri Decem
Pliny’s letters. English translations available here: http://www.archive.org/stream/letterswithengli01plinuoft/letterswithengli01pl… (1931 edition, interesting but may still be protected by copyright held by Harvard University Press) Picture: Roman nobleman, Musée d’archéologie de Cimiez, Nice, France.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Declarationem hominis iurium universam
Source: Classes 3AB1 – 3B2 Gymnase de Nyon, Suisse
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Incerti autoris “Historia Apollonii Regis Tyri”
Apollonius of Tyre is the subject of an ancient short novella, popular during medieval times. Existing in numerous forms in many languages, the text is thought to be translated from an ancient Greek manuscript, now lost. The earliest manuscripts of the tale, in a Latin version, date from the 9th or 10th century; the most widespread Latin versions are those of Gottfried von Viterbo, who incorporated it into his Pantheon of 1185 as if it were actual history, and a version in the Gesta Romanorum. Shakespeare’s play Pericles, Prince of Tyre was based in part on Gower’s version, with the change of name probably inspired by Philip Sidney’s Arcadia. Apollonius of Tyre was also a source for his plays Twelfth Night and The Comedy of Errors. (Summary by Wikipedia)
Lessons in Collection: 11, New This Month: 11
Latinae litterae a “mainikka” lectae
Texti latinarum litterarum a Monica Mainardi (“mainikka”) lecti. Eius situs in interrete est: http://www.mainikka.it.
Lessons in Collection: 5, New This Month: 5
Latin for Beginners – In domo cenatoria (Eating Out)
For beginners. A simple dialogue in a restaurant. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in all languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Collection: 7, New This Month: 7
Latin for Beginners – Salutare et valedicere (Greetings and goodbyes)
A simple dialogue introducing some common Latin greetings and salutations. It is a good idea to listen many times to each part. This story is also available in all languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Collection: 8, New This Month: 8
Linguam latinam discimus – Lateinisches Übungsbuch – Latin Primer
Source: August Scheindler: Lateinisches Übungsbuch für die V. Klasse der Reformrealgymnasien, Hrsg. Florian Weigel. Wien 1911, Verlag von F. Tempsky. Picture: http://de.wikipedia.org/wiki/Minerva (Dieses Werk wurde von seinem Urheber I, Ken Thomas als gemeinfrei veröffentlicht).
Lessons in Collection: 17, New This Month: 17
Mediaevum – Medieval Poetry
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
M. Tullii Ciceronis Orationes in L. Sergium Catilinam
Source: Ciceros Reden gegen L. Sergius Catilina, Gotha, Friedr. Andr. Perthes. 1886. Picture: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:M-T-Cicero.jpg&filetimestamp=20071007094043 (gemeinfrei)
Lessons in Collection: 6, New This Month: 6
Perseus, ex “Fabulae Faciles” a Francis Ritchie
PERSEUS Acrisius, an ancient king of Argos, had been warned by an oracle that he should perish by the hand of his grandson. On discovering, therefore, that his daughter Danae had given birth to a son, Acrisius endeavored to escape his fate by setting both mother and child adrift on the sea. They were saved, however, by the help of Jupiter; and Perseus, the child, grew up at the court of Polydectes, king of Seriphos, an island in the Aegean Sea. On reaching manhood, Perseus was sent by Polydectes to fetch the head of Medusa, one of the Gorgons.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Preces in lingua latina
Precum christianarum texti.
Lessons in Collection: 15, New This Month: 15
Roman Poetry
A mixture of various authors and styles of Latin poetry from Roman times. Picture: Wikipedia – http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:RomaBasilicaMassenzioDaPalatino.JPG&filetimestamp=20050521230331(gemeinfrei)
Lessons in Collection: 3, New This Month: 3
Texti a Vicipaedia sumpti
Texti e Vicipaedia sumpti. (Creative Common License 3.0: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Lessons in Collection: 6, New This Month: 6
Thomae Aquinatis Summa Theologicae
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Polish

Baśnie Hansa Christiana Andersena
Hans Christian Andersen (1805-1875) to pisarz i poeta urodzony w Danii. Jego najbardziej znanymi utworami są baśnie wydawane w kolejnych tomach w latach 1835-1872.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 1
Daily Real Polish Stories
You can find here simply daily stories in Polish. If you want to get extended version of those stories please visit http://realpolish.wordpress.com
Lessons in Collection: 11, New This Month: 1
list 1
list 1
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Moje teksty
(No description)
Lessons in Collection: 4, New This Month: 1
“Przygody Tomka Sawyera”/ “The Adventures of Tom Sawyer”
“Przygody Tomka Sawyera” (tytuł oryginalny: “The Adventures of Tom Sawyer”) to powieść dla młodzieży amerykańskiego pisarza Marka Twaina z 1876 roku. Pierwsze polskie wydanie pochodzi z 1901 roku. Powieść ta opowiada o przygodach tytułowego Tomka. Akcja rozgrywa się w małym amerykańskim miasteczku nad rzeką Missisipi. Audiobook został udostępniony dzięki uprzejmości strony internetowej Wolne Lektury – http://www.wolnelektury.pl/ i podlega licencji CC BY-SA – http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Lessons in Collection: 6, New This Month: 1
“Sklepy cynamonowe” – Bruno Schulz
“Sklepy cynamonowe” to pierwszy, debiutancki cykl opowiadań Brunona Schulza, które pierwotnie były postscriptami w listach do Debory Vogel i Władysława Riffa. Utwory te, pisane poetycką prozą, są fantastycznym przetworzeniem realiów przedwojennego miasteczka galicyjskiego, w którym dostrzec można podobieństwo do Drohobycza, rodzinnego miasta pisarza. Zbiór, w sposób wizyjny i oniryczny, opowiada dzieje rodziny kupieckiej, którym to dziejom Schulz nadał walory mityczne. (Summary by Mateusz Wycislik.)
Lessons in Collection: 15, New This Month: 7
To proste! / It’s easy! – a collection of easy texts for beginners
To proste!- to zbiór krótkich i łatwych tekstów dla początkujących. Będę w nich używać prostych i powszechnie używanych słów. Teksty te będą na różne tematy związane z dniem codziennym. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogą Wam w nauce. Wszystkim uczącym się języka polskiego życzę wytrwałości i powodzenia. A przede wszystkim dobrej zabawy! It’s easy! is a collection of short and easy texts for beginners. Here you’ll find simple and commonly used words. Texts will be about various topics connected to everyday life. I hope they’ll help you a little bit in your studies. I wish You, who is learning Polish language, patience and good luck. But above all, have fun!
Lessons in Collection: 9, New This Month: 3

Portuguese

Anne Hathaway e o sotaque britânico
Artigo do blog mystuffandi.wordpress.com sobre o sotaque inglês de Anne Hathaway no filme One Day.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
BrazilianPodClass Beginner (portuguese only)
Marina Gomes has been teaching Portuguese as a second language since 1978. She teaches presently at the School of Continuing Studies at the University of Toronto, besides working as a freelance translator (English/Portuguese). http://www.brazilianpodclass.com
Lessons in Collection: 12, New This Month: 6
Economia
Estas lições foram gravadas utilizando textos obre economia disponíveis no endereço: <a href=”http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia. <br />Lessons in Collection: 4, New This Month: 4
[Introdução] Conhecendo o idioma
Lições básicas destinadas aos interessados em aprender um pouco mais do idioma português.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Russian

ИРОНИЧНЫЕ СКАЗКИ М. Е. САЛТЫКОВА- ЩЕДРИНА
М. Е. Салтыков-Щедрин -русский Джонатан Свифт, к сожалению, недооцененный на Родине. Его ироничные сказки написаны более 130 лет назад, но они читаются так, как будто они написаны сегодня. В них мы видим наглых, вороватых чиновников, трусливых мещан, воинственных,жестоких и глупых руководителей,далеких от жизни мечтателей и суровые трудности жизни для простых людей.
Lessons in Collection: 6, New This Month: 6
ЛИНГВИСТ: Как изучать иностранные языки Персональное руководство по изучению языка
В своей книге Стив рассказывает как он научился говорить на 9 языках. Описывая свой путь постижения новых языков и культур, автор объяснет как вы тоже можете не только изучить иностранный язык, но и стать настоящим полиглотом. Автор: Стив Кауфманн Перевод на русский язык: Евгений Бохановский Читает: Анна Бунтовникова
Lessons in Collection: 32, New This Month: 4
НАЧИНАЕМ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Здесь вы найдете небольшие рассказы на самую различные тематику. Надеюсь, что все они помогут вам практически овладеть разговорным русским языком.Желаю успехов!
Lessons in Collection: 8, New This Month: 5
НОВЫЙ РУССКИЙ ПОДКАСТ
В этой коллекции будет целая серия разговоров Стива и Евгения, посвященные различным аспектам русской жизни, русской истории, политики и культуры.
Lessons in Collection: 3, New This Month: 2
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
Небольшие уроки этой коллекции будут полезны как начинающим изучать русский язык, так и тем, кто уже знает основы русского языка, но хотел бы улучшить свои знания практического использования грамматики. В уроках даются краткие, но,по возможности, простые объяснения разных аспектов русской грамматики и приводятся многочисленные примеры. Автор использует свои многолетние наработки в преподавании русского языка иностранцам.
Lessons in Collection: 11, New This Month: 2
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
В этой коллекции будут представлены биографии лучших писателей 19-го и 20-го века. Ознакомившись с ними, вы лучше узнаете русскую культуру и, возможно, лучше будете понимать русскую жизнь.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Русский подкаст
Подкасты для тех, кто знает основы грамматики, и хочет улучшить свой русский язык. Автор – Татьяна Климова http://russianpodcast.eu/ (с разрешением на использование)
Lessons in Collection: 67, New This Month: 2
Самое интересное и современное
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Spanish

Blockbuster
Mercado y economía.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Carta Formal
Una carta formal de negocios (escrita por mí :P).
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Diario escolar – Natural
Esta colección pretende ser una especie de diario de mi experiencia como profesor de inglés en una escuela de primaria. En esta versión para estudiantes de intermedio 1/2 o B1/B2. La lectura es a velocidad normal y se acompaña con una suave música de fondo.
Lessons in Collection: 11, New This Month: 6
Diario escolar – Slow
Esta colección pretende ser una especie de diario de mi experiencia como profesor de inglés en una escuela de primaria. En esta versión para beginners 2 o A2, la lectura es algo más lenta de lo habitual e intento vocalizar con mayor claridad. Tampoco hay música, para que el texto sea lo más claro posible. Una vez trabajado el vocabulario, os recomiendo escuchar la colección Diario escolar – Natural (http://bit.ly/o0TBEm), en la que la velocidad de lectura es más natural y se acompaña con una suave música de fondo.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Easy Questions – ¿QUÉ? – A1
Do you need some help with all those interrogative pronouns that we use when we make a question? Here you’ll find a lot of examples of many different ways to ask for things. What, Which, When, Why, How, Who….
Lessons in Collection: 13, New This Month: 13
Easy Questions – ¿QUÉ? – A2
Do you need some help with all those interrogative pronouns that we use when we make a question? Here you’ll find a lot of examples of many different ways to ask for things. What, Which, When, Why, How, Who…. In this A2 collection the speed of the speech is more natural.
Lessons in Collection: 13, New This Month: 13
Easy Verbs – (PRESENT) A1
A collection specially designed for No Knowledge and BEGINNER 1 students. It consists of very short dialogs that will teach you basic vocabulary and structures. All lessons keep the same pattern, so that you’ll definitely acquire these structures. The speech rate is extremely slow, which means that you’ll be able to identify and recognize each word. Once you feel confortable with these lessons, you should study Easy Verbs A2.
Lessons in Collection: 17, New This Month: 7
Easy Verbs – (PRESENT) A2
A collection specially designed for BEGINNER 2 (A2) students. It consists of very short dialogs that will teach you basic vocabulary and structures. All lessons keep the same pattern, so that you’ll definitely acquire these structures. They’re read almost at a NATURAL SPEED. If you’re an absolute beginner you should start with Easy Verbs A1 before taking these A2 ones. Each A2 lesson contains a new sentence with extra vocabulary and an additional sentence structure to learn as well.
Lessons in Collection: 17, New This Month: 7
Season 3 – En el restaurante – B2
This is the 3rd season of our successful collection Madrid-Barcelona (MAD-BCN)! So you’ll see again Berta and Albert in a very funny and entertaining story for our high B1 and B2 students (intermediate and high intermediate). You may not find the lessons really difficult for the vocabulary we use, but for the irony of some situations and for certain kind of very common expressions. We hightly recommend you to start with the 1st season B1 (http://bit.ly/p6w5q9) and 2nd season B1 (http://bit.ly/n64aK6) so that you know what’s going on in the story.
Lessons in Collection: 40, New This Month: 40
Season 3 – En el restaurante – C1
This is the 3rd season of our successful collection Madrid-Barcelona! So you’ll see again Berta and Albert in a very funny and entertaining story for our C1 students (advanced). You may not find the lessons really difficult for the vocabulary we use, but for the irony of some situations and cetain very common expressions. We recommend you to start with the 1st season C1 (http://bit.ly/oVXtsY) and 2nd season C1 (http://bit.ly/ourVhd) so that you know what’s going on in the story.
Lessons in Collection: 17, New This Month: 17
Spanish Proficiency Exercises – Intermediate
Spanish Proficiency Exercises is a compilation of brief video clips of native speakers of Spanish from various locations throughout Latin America and Spain. The exercises provide students of Spanish with the necessary tools to be able to talk about the same topics in Spanish. There is a simplified video clip which is scripted. The other clips are not scripted. What the native speakers say is what they really said. Some may talk fast, others talk slow, etc. From the University of Texas at Austin http://www.laits.utexas.edu/spe/
Lessons in Collection: 97, New This Month: 11
Talk about… university
(Habla sobre… la universidad). You’ll learn lots of vocabulary and phrases with these set of themed collections. They consist of short dialogs covering a specific topic. Be ready to have a rich conversation about shchool and university. (see our other collections “talk about…” for other topics)
Lessons in Collection: 20, New This Month: 20

Swedish

Yrkesintervjuer
Downloaded from http://www.saco.se in 2003. Interview with some people about their jobs. Image courtesy of deanmeyers (<a href=”http://www.flickr.com/photos/deanmeyers/).
http://www.flickr.com/photos/deanmeyers/). <br />Lessons in Collection: 14, New This Month: 14

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>